chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Heerlijk Helder: nieuwe richtlijnen en sjablonen voor regelgevende teksten

  maandag, 18 november 2019

  Sinds 25 oktober is een nieuwe versie van de omzendbrief Wetgevingstechniek van kracht. Die omzendbrief bevat richtlijnen voor de redactie en de opmaak van regelgevende teksten, zoals ontwerpen van decreet, besluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten. In de nieuwe omzendbrief zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd om de Vlaamse regelgeving helderder te maken.

  Archaïsche formuleringen aangepast

  De meest ingrijpende wijziging is dat in de aanhef van besluiten niet langer formuleringen staan zoals gelet op en overwegende dat. In de plaats daarvan komen kopjes zoals Rechtsgrond, Vormvereisten en Motivering.

  Bijvoorbeeld:

  vroeger nu

  DE VLAAMSE REGERING,

  Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 192, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012;

  Gelet op de beslissing van 22 oktober 2012 van de gemeenteraad van de stad Vilvoorde;

  Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 2013;

  Overwegende dat het betrokken weggedeelte enkel nog van plaatselijk nut is en aldus niet langer als gewestweg dient behouden te worden;

  Overwegende dat het betrokken weggedeelte zich in een goede staat bevindt zoals blijkt uit de gemeenteraadsbeslissing van de stad Vilvoorde van 22 oktober 2012;

  Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;

  Na beraadslaging,

  BESLUIT:

  Rechtsgrond

  Dit besluit is gebaseerd op:
  - het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 192, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012.

  Vormvereisten

  De volgende vormvereisten zijn vervuld:
  - De gemeenteraad van de stad Vilvoorde heeft een beslissing genomen op 22 oktober 2012.
  - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 januari 2013.

  Motivering

  Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
  - Het weggedeelte in kwestie is alleen nog van plaatselijk nut en hoeft dus niet langer als gewestweg behouden te blijven.
  - Het weggedeelte in kwestie bevindt zich in goede staat, zoals blijkt uit de gemeenteraadsbeslissing van de stad Vilvoorde van 22 oktober 2012.

  Initiatiefnemer

  Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

  Na beraadslaging,

  DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

  Ook andere archaïsche formuleringen zijn geschrapt. In opschriften worden bijvoorbeeld niet langer betreffende en houdende gebruikt, maar over of tot.

  Bijvoorbeeld:

  • Besluit van de Vlaamse Regering over ...
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van ...

  Extra richtlijnen over helder woordgebruik en heldere zinsbouw

  Ten slotte bevat de nieuwe omzendbrief extra richtlijnen over helder woordgebruik en heldere zinsbouw. Bij de richtlijnen staan telkens voorbeelden uit de praktijk.

  Enkele voorbeelden van nieuwe richtlijnen:

  • Vervang plechtige en formele woorden door neutrale, alledaagse woorden.
  • Splits lange zinnen op in verschillende zinnen als dat mogelijk is. Formuleer per zin maar één kerngedachte.
  • Formuleer rechtsregels zo concreet mogelijk. Maak duidelijk wie iets moet of kan doen en wat die persoon of instantie precies moet of kan doen.
  • Breng woorden die grammaticaal bij elkaar horen, zo dicht mogelijk bij elkaar.