chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Heerlijk Helder: zo maak je lange zinnen behapbaar

  maandag, 16 september 2019
  man die bijt in een grote pompoen

  Als er één schrijfadvies is dat iedereen kent, is het wel ‘maak je zinnen niet te lang’. Uiteraard is het belangrijk om te schrappen wat kan en op tijd een punt te zetten. Of zoals Rudolph Flesch het verwoordt in The Art of Readable Writing: ‘Say what you have to say, and then stop.’

  Jammer genoeg zijn lange zinnen niet altijd te vermijden. In regelgevende teksten bijvoorbeeld durft de gemiddelde zinslengte behoorlijk de pan uit te swingen. Juridische precisie, weet je wel. Toch zijn lange zinnen niet per definitie ondoorgrondelijk. Neem bijvoorbeeld de volgende twee zinnen.  

  zin 1 zin 2

  Woonzorgcentra waarvan de erkenning als rust- en verzorgingstehuis of de erkenning als woonzorgcentrum na de referentieperiode geheel of gedeeltelijk is ingetrokken, woonzorgcentra waarvan de erkenning als rust- en verzorgingstehuis of de erkenning als woonzorgcentrum na de referentieperiode geheel of gedeeltelijk is geschorst en woonzorgcentra waarvan de uitbating vrijwillig is stopgezet na de referentieperiode, komen niet in aanmerking voor toekenning van de premie.

  (63 woorden)

  Een woonzorgcentrum komt niet in aanmerking voor de premie in de volgende gevallen:
  1° de erkenning als rust- en verzorgingstehuis of de erkenning als woonzorgcentrum is na de referentieperiode geheel of gedeeltelijk ingetrokken;
  2° de erkenning als rust- en verzorgingstehuis of de erkenning als woonzorgcentrum is na de referentieperiode geheel of gedeeltelijk geschorst;
  3° de uitbating is vrijwillig stopgezet na de referentieperiode.

  (62 woorden)

  In beide zinnen staan ongeveer evenveel woorden. Ook qua betekenis is er geen verschil. Toch is het meteen duidelijk welke zin het helderst is. De tweede zin steekt er met kop en schouders boven uit. Daar zijn twee redenen voor:

  • De kernboodschap staat helemaal vooraan. Je hoeft als lezer dus niet te wachten tot de laatste woorden van de zin om te weten te komen waar men naartoe wil, zoals in de eerste zin.
  • Door de puntsgewijze opsomming zie je in een oogopslag dat in de zin drie verschillende gevallen worden opgesomd. In de ondoorzichtige opsomming van de eerste zin daarentegen raak je als lezer snel verdwaald.