chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het Facilitair Bedrijf en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

  vrijdag, 7 september 2018

  Hoe Het Facilitair Bedrijf de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vorm geeft

  In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aangenomen om tegen 2030 de ongelijkheid aan te pakken en het milieu en de wereldvrede te beschermen. Ook de Vlaamse overheid gaat met de doelstellingen aan de slag.

  Voortrekkersrol

  De Vlaamse Regering vertaalt de internationale doelstellingen naar Vlaams beleid in de visienota ‘Vizier 2030’. De ontwikkelingsdoelstellingen zullen dus bij elk departement en agentschap van de Vlaamse overheid op de agenda komen te staan.

  Het Facilitair Bedrijf wil hierin een voortrekkersrol spelen. Johan Van Damme, duurzaamheidscoördinator bij Het Facilitair Bedrijf, legt uit: ‘We moeten niet alleen onze dienstverlening aftoetsen aan de doelstellingen, maar ook de werking en structuur van onze organisatie. Het is uiteindelijk de bedoeling om verdere stappen te zetten.’

  Concrete vertaling

  Inzetten op duurzaamheid is niet nieuw voor Het Facilitair Bedrijf, maar voor het eerst wordt de ambitie scherpgesteld in een duidelijke visie en strategie.

  Het Facilitair Bedrijf zet in op een duurzaam aanbod van diensten op het vlak van ICT, vastgoed en facilitaire dienstverlening. Johan Van Damme geeft een aantal voorbeelden:

  • Toekomstgerichte, circulaire en toegankelijke gebouwen: Herman Teirlinck is niet alleen het grootste passiefgebouw van België, ook op vlak van werkplekinrichting en materialengebruik is het een voorbeeld.

   Voor het nieuwe kantoorgebouw in de Brusselse Noordwijk zetten we nog meer in op circulaire materialen en innovatieve technieken. De duurzaamheidsmeter voor gebouwen (GRO) is een belangrijk instrument dat aan de basis ligt van onze keuzes.

   Voor onze grote kantoorgebouwen beschikken we over een energiemanagementsysteem als onderdeel van een slim gebouwenbeheer (ISO50001).
  • Gesloten kringlopen van materialen: Begin dit jaar opende we een circulair koffiebar in het VAC Leuven. Daarnaast zijn we recent gestart met het sorteren van circulair papier.
  • Duurzame mobiliteit: Om entiteiten te helpen in het maken van duurzame mobiliteitskeuzes werd een mobiliteitsprofielschets ontwikkeld en worden raamcontracten voor zero-emissievoertuigen aangeboden. Een VO-brede wagenparkbeheertool is beschikbaar om het (data)beheer te optimaliseren. We hebben  oplaadinfrastructuur geplaatst in de grote kantoorgebouwen, zodat we meer elektrische dienstvoertuigen kunnen voorzien.
  • Gezonde, gevarieerde en duurzame voeding: Onze restaurants en bars bieden fairtrade en biologische voeding en een uitgebreid assortiment vegetarisch alternatieven. We zetten ook in op het beperken van voedselverliezen en willen beter selectief inzamelen in onze gebouwen.  

  Uitdagingen

  ‘Het is niet altijd eenvoudig om middelen en mensen ter beschikking te stellen om duurzaamheid structureel te verankeren in je werking’, aldus Johan Vandamme. ‘Gedragenheid door het management is dus van onschatbaar belang. Daarnaast is het nodig om scherp te stellen waar je als organisatie impact op hebt en wat je kunt bijdragen.

  De ontwikkelingsdoelstellingen  hebben we recent doorvertaald naar wat dit voor Het Facilitair Bedrijf betekent. De uitdaging voor de komende periode zal er dan ook in bestaan om de acties scherp te stellen die ons moeten leiden naar de noodzakelijke transitie. De werking rond duurzaamheid is niet alleen een kwestie van grote projecten. Het zit hem vooral ook in het dagdagelijks focussen op duurzaamheid. Samenwerkingen, ook met leveranciers, zijn hierin de sleutel: hen meer betrekken en laten meedenken over verbeteringen. 

  Johan Van Damme: ‘We zijn er ons van bewust dat er nog heel veel stappen moeten gezet worden, maar het traject is ingezet. De ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 zullen een belangrijk kader zijn voor het verder uitwerken van ons duurzaamheidsverhaal.’

  Meer info over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – sustainable development goals (SDGs).