chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het Facilitair Bedrijf enige aankoopcentrale in de Vlaamse overheid voor courante ondersteunende goederen en diensten

  maandag, 26 oktober 2020

  De Vlaamse Regering heeft op 2 oktober Het Facilitair Bedrijf aangesteld als enige aankoopcentrale in de Vlaamse overheid voor “gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten”.

  Door de aankoopkracht binnen de Vlaamse overheid samen te brengen, wil men tot een betere dienstverlening met minder middelen komen en het economisch en sociale beleid van de regering krachtiger uitvoeren.

  Zo kan je als klant van Het Facilitair Bedrijf besparen en gebruikmaken van betere contracten. Hiervoor zal Het Facilitair Bedrijf een traject van aansluitingsprojecten opzetten. Per entiteit die raamcontracten afsluit binnen de projectscope, worden daar de opportuniteiten in kaart gebracht. Zodat er steeds een win-win situatie is - voor jou als klant en voor Het Facilitair Bedrijf.

  Het Vlaams Energiebedrijf behoudt zijn rol als aankoopcentrale voor energie en energie-efficiëntiediensten.

  Over welke entiteiten gaat het?

  Volgende entiteiten zijn in de beslissing gevat:

  Naam entiteit

  Agentschap Binnenlands Bestuur

  Agentschap Facilitair Bedrijf

  Agentschap Informatie Vlaanderen

  Agentschap Innoveren en Ondernemen

  Agentschap Integratie en Inburgering

  Agentschap Overheidspersoneel

  Agentschap Plantentuin Meise

  Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

  Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

  Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

  Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

  Agentschap voor Natuur en Bos

  Agentschap voor Onderwijsdiensten

  Agentschap Wegen en Verkeer

  Agentschap Zorg en Gezondheid

  Audit Vlaanderen

  de Rand

  De Vlaamse Waterweg

  Departement Cultuur, Jeugd en Media

  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

  Departement Financiën en Begroting

  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

  Departement Landbouw en Visserij

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken

  Departement Omgeving

  Departement Onderwijs en Vorming

  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  Departement Werk en Sociale Economie

  Dienst van de Bestuursrechtscolleges

  ESF - Agentschap Vlaanderen

  Fonds Jongerenwelzijn

  Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

  Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

  Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge

  Muntpunt

  Onderwijsinspectie

  Onroerend Erfgoed

  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

  Opgroeien

  Opgroeien regie

  Sport Vlaanderen

  Toegankelijk Vlaanderen

  Toerisme Vlaanderen

  Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

  Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

  Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen

  Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap

  Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg

  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

  Vlaams Energieagentschap

  Vlaams Energiebedrijf

  Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

  Vlaams Pensioensfonds

  Vlaamse Belastingdienst

  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  Vlaamse Havens

  Vlaamse Landmaatschappij

  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

  Vlaamse milieumaatschappij

  Vlaamse Regulator voor de Media

  Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel

  Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

  Wonen-Vlaanderen