Het KLIP trekt aandacht van Bloomberg

vrijdag, 11 augustus 2017

Het Amerikaanse financiële dienstverleningsbedrijf Bloomberg heeft een lang artikel gepubliceerd over onder andere het KLIP. Bloomberg is gespecialiseerd in software, media en statistische data over financiële markten.

In het artikel komt projectleider Jef Daems aan het woord die duiding geeft bij ‘ons’ Kabel- en Leiding Informatie Portaal. De aanleiding ervan was de loutere vaststelling dat niemand in de VS weet wat zich in de ondergrond bevindt aan kabels en leidingen. Bloomberg meldt dat Chicago, Singapore en Londen gelijkaardige (piloot)projecten aan het opzetten zijn, waaruit impliciet kan afgeleid worden dat het KLIP momenteel wereldwijd geldt als voorbeeldproject.

Een directe link naar het artikel vind je hier.