chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe je kantoorpolitiek positief kunt gebruiken: ‘Wees open en transparant’

  maandag, 22 juli 2019
  Marleen Evenepoel van ANB

  2 maart 2018 - Topambtenaren Marleen Evenepoel van het Agentschap voor Natuur en Bos en Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen pleiten voor een open kantoorpolitiek: ‘Door transparant te communiceren, krijg je een betere sfeer.’

  Kantoorpolitiek heeft soms een negatieve bijklank, maar kan ook constructief zijn. Het is de subtiele kunst van het informeel beïnvloeden, en niet weg te denken op de werkvloer. Marleen Evenepoel en Peter De Wilde vertellen over hun ervaringen.

  Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft twee ingrijpende reorganisaties achter de rug. Die verminderden het aantal hiërarchische niveaus en zorgden ervoor dat collega’s meer over de afdelingen heen gingen werken.

  ‘Vroeger had je silo’s waarbij er te weinig werd samengewerkt en medewerkers elkaar niet vertrouwden’, zegt administrateur-generaal Marleen Evenepoel. ‘Nu zetten we meer in op de talenten van de medewerkers en hun goesting om te komen werken. Dat zorgt voor een meer open sfeer van vertrouwen.’

   

  Directie geeft het goede voorbeeld

  Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen

  Kantoorpolitiek is het geheel van strategieën die mensen gebruiken om iets in hun voordeel te krijgen. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos zien ze kantoorpolitiek als iets positiefs en constructiefs. Het betekent open en transparant communiceren, ook in de directieraad. ‘Trappen veeg je ook altijd van bovenaf. Zelf geven we het goede voorbeeld, anders kun je dit niet aan je medewerkers vragen.’

  Of de kantoorpolitiek aanwezig is bij de medewerkers op de werkvloer, is inderdaad in grote mate afhankelijk van de directie, vindt ook Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen: ‘Als medewerkers zien dat bepaalde gedragingen daar succes hebben, zullen ze die kopiëren.’

  ‘Ik maakte al directies mee waar ze aan de verkeerde vorm van politiek doen, wanneer je in een soort arena terechtkomt om de eigen belangen te verdedigen, met een gesloten agenda. En dat is niet bevorderlijk voor de groepsdynamiek of het gemeenschappelijke doel van de entiteit.’

   

  Als medewerkers zien dat bepaalde gedragingen succes hebben bij de directie, zullen ze die kopiëren.
  Peter De Wilde, administrateur-generaal bij Toerisme Vlaanderen

  Ken je pappenheimers

  Naast transparant communiceren probeert het Agentschap voor Natuur en Bos voldoende informele momenten te creëren. ‘Op feestjes naar aanleiding van een verjaardag of tijdens onze netwerkcafés zie en hoor je veel. Onlangs gaven enkele leidinggevenden tijdens zo’n netwerkcafé uitleg over hoe zij burn-out zagen. Dan komen verschillende meningen aan bod en die brengen een discussie op gang.’

  Het agentschap telt ook veel medewerkers op het terrein. Er worden dan ook terreinbezoeken gepland om te horen wat leeft bij de regiobeheerders, de boswachters en de arbeiders.

  ‘We checken ook altijd alles wat we horen’, zegt Marleen Evenepoel. ‘Te snel vertrouwen op eenzijdige feedback is een risico. Het is niet omdat een medewerker het een schitterend idee vindt dat dit ook op het terrein zo is.’

  Daarom is het belangrijk om op kantoor je pappenheimers te kennen, vindt Marleen Evenepoel. ‘Iedere medewerker staat voor iets, maar dat moet je kaderen in het geheel. Als je al een tijd met dezelfde groep werkt, weet je vanwaar de wind komt. Wees daarom voldoende kritisch en alert.’

   

  We checken altijd alles wat we horen. Te snel vertrouwen op eenzijdige feedback is een risico.
  Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos
  Marleen Evenepoel

  Alles vertrekt uit gedeelde waarden

  Voorwaarden voor een open kantoorpolitiek zijn voor Peter De Wilde een veilige omgeving en gedeelde waarden, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom voerde hij ‘peer coaching’ in, zodat collega's van elkaar kunnen leren. Op het niveau van de directie is er teamcoaching.

  ‘In een organisatie die gefocust is op transformatie, wordt er soms veel aandacht besteed aan structuurveranderingen en doelstellingen, maar de gedeelde waarden zijn minstens even belangrijk. Daaruit vertrekt alles.’

  Om tot die constructieve kantoorpolitiek te komen, is het volgens Peter De Wilde belangrijk om open en transparant te communiceren, ook in besluitvormingsprocessen. Rechtlijnigheid hoort daar eveneens bij.

  Het is een proces van vallen en opstaan’, geeft hij toe. ‘Ik ben een tegenstander van eenheidsworst. Ook voor de medewerkers bestaan oplossingen op maat, maar dan communiceren we daar heel open over. Anders wek je de indruk dat je gunsten verleent aan de ene en niet aan de andere. Dat is dodelijk voor de geloofwaardigheid van de leidinggevende.’

   

  Peter De Wilde

  Klappen van de zweep

  Kantoorpolitiek is belangrijk voor iedereen, en mannen en vrouwen zijn er even goed in. Toch zijn sommige vrouwen minder geneigd om kantoorpolitieke spelletjes toe te passen. Zij gebruiken hun netwerk binnen de organisatie te weinig, vindt Marleen Evenepoel. ‘Ik heb de indruk dat vrouwen soms meer aarzelen. Ze vragen zich af of ze dat wel kunnen maken, terwijl mannen sneller allianties zullen aangaan.’

  Marleen Evenepoel houdt ook rekening met de jonge nieuwkomers, die nog niet bedreven zijn in dergelijke strategieën en de klappen van de zweep nog niet kennen. ‘Daarom hebben we een speciaal netwerk voor die jongelingen opgericht.’

  Peter De Wilde ziet in de kantoorpolitiek niet zozeer een verschil tussen man en vrouw, maar wel tussen de verschillende generaties. ‘Ik merk dat de jongere generaties, de twintigers en jonge dertigers, een ander waardenkader hebben. De oudere generatie heeft het bijvoorbeeld moeilijker om het eigenbelang te verdedigen bij de baas dan bij de jongere generatie het geval is.’

   

  De dienst Diversiteitsbeleid organiseert op 6 maart de inspirerende namiddag 'De werkvloer anno 2018’, met een sessie over kantoorpolitiek. De inschrijvingen voor die namiddag zijn ondertussen afgesloten.

   

  Tekst: Melanie De Vrieze