chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Indexering prijzen HB-plus vanaf 1 februari 2019

  dinsdag, 29 januari 2019

  Op 1 februari 2019 worden de contractuele prijzen van werkaanvragen en profielen van HB-plus geïndexeerd volgens de contractueel voorziene herzieningsformule. De indexering voor dit jaar bedraagt 1,006539721 %.

  Jaarlijkse contractuele indexering

  Volgens het contract dat HB-plus afsloot met de Vlaamse overheid (raamovereenkomst “Exploitatiegebonden ICT-diensten” - rubriek “10.2.2 Prijsherziening” van het Basiscontract) worden de Eenheidsprijzen voor Werkaanvragen en Profielen jaarlijks herzien op basis van de volgende formule: Herziene Eenheidsprijs = oude Eenheidsprijs * (0,2 + 0,8 * In/Io). Hierbij is ‘In’ de indexwaarde op het moment van de prijsherziening en ‘Io’ de Indexwaarde die geldig was op het ogenblik dat de oude Eenheidsprijs werd bepaald. De gebruikte indexwaarde is het landsgemiddelde van de referteloonkost (in euro per uur) (dus inclusief sociale lasten) van toepassing voor bedrijven met meer dan 10 werknemers en voor contracten van na 11/7/1981 zoals gepubliceerd door Agoria.

  Het voorakkoord en de nieuwe prijzen zijn raadpleegbaar op DDC-DMS of kunnen opgevraagd worden via je klantenbeheerder.