Inkoopordernummers Orange ingeven via portaal

dinsdag, 14 februari 2017

Doelgroep: dossierbeheerders telefonie & financiële verantwoordelijken

Sinds februari 2016 stuurt Orange enkel nog e-facturen uit  naar Vlaamse-overheidsklanten. Op deze facturen wordt per telefoonnummer de globale informatie voor de facturatieperiode meegegeven. Voor e-facturatie is het essentieel dat de leverancier een inkoopordernummer (orafin) of een bestelbonnummer (niet-orafin) vermeldt op de factuur. Concreet houdt dit in dat uiterlijk 1 maart 2017 alle (jaarlijkse) inkoopordernummers voor 2017 moeten worden doorgegeven voor de verschillende klantnummers.

Als dossierbeheerder telefonie geeft u deze inkoopordernummers door via het e-care-portaal van Orange: https://e-services.business.orange.be/nl/klantenzone:

Hebt u als dossierbeheerder telefonie nog geen toegang tot deze tool en tot uw klantnummers vaste telefonie, dan kunt u deze aanvragen bij de servicedesk van Orange:

Uiteraard hoeft u niet voor elk nummer een apart IO te maken. U kunt eventueel van de gelegenheid gebruik maken om de bestaande klantnummers te groeperen. Zo kunt u bij voorkeur op entiteitsniveau inkooporders maken, en de overeenkomstige benaming van de (sub)entiteit aanpassen indien die intussen is veranderd. 

Gelieve er aub over te waken dat er vanuit uw entiteit één geglobaliseerd antwoord met de gevraagde gegevens ingegeven wordt via het e-care portaal van Orange.

Overzicht dossierbeheerders telefonie Vlaamse overheid