chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Internationale Mannendag streeft naar gendergelijkheid

  donderdag, 19 november 2020

  Op 19 november is het Internationale Mannendag, een dag die veel minder bekend is dan haar tegenhanger: de Vrouwendag. Nochtans botsen mannen eveneens op genderstereotype rollen, attituden en verwachtingen. Zowel in de maatschappij, thuis als in organisaties kunnen we actief stereotypen doorbreken, onze blik op mannen en vrouwen verruimen, ongelijke situaties aanpakken en elkaars prestaties vieren. Ook de Vlaamse overheid streeft naar een gendergelijke werkvloer waar diverse mannen zichzelf kunnen zijn en hun talenten erkend worden.

  Net zoals voor Vrouwendag wilde de dienst Diversiteitsbeleid een evenement organiseren in het kader van Mannendag met als centrale vraag: wat betekent gender op onze werkvloer anno 2020? Helaas besliste Corona daar anders over. Om deze dag toch in de kijker te zetten, reflecteren Vlaams diversiteitsambtenaar Michiel Trippas en Cedric Servaes, stafmedewerker en teamcoach bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs samen over het man-zijn, gendergelijkheid en stereotype rolpatronen.

  Internationale Mannendag mag geen strijd zijn

  Michiel Trippas, Vlaams diversiteitsambtenaar Michiel Trippas, Vlaams diversiteitsambtenaar

  ‘Zou er onder mannen animo geweest zijn voor een mannenevenement?,’ vraagt Michiel Trippas zich af. ‘Ik denk dat voor mannen het “man zijn” op de werkvloer minder belangrijk is dan voor vrouwen. Ik merk ook dat wij, als man, minder nadenken over hoe we ons positioneren ten opzichte van vrouwen. Misschien zorgt dat er voor dat wij, mannen, een aantal dingen vanzelfsprekend vinden of niet zien. Waardoor we onbewust drempels installeren.’

  Het blijkt snel onmogelijk om het over Mannendag te hebben zonder ook te kijken naar Vrouwendag. Kijk je naar het ontstaan, dan kent Vrouwendag een heel andere oorsprong. Die is, aan het begin van de twintigste eeuw, ontstaan vanuit een strijd voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Zo kwamen vrouwen op voor hun stemrecht en het recht op arbeid. Internationale Mannendag volgde pas in 1999 en zet 6 doelen centraal waaronder de focus op gezondheid en welzijn, positieve rolmodellen uit het dagelijkse leven en gelijke rechten in zorg.

  ‘Een Mannendag moet niet vertrekken vanuit een strijd,’ vindt Cedric Servaes. Voor hem en ook voor Michiel draait het op deze dag vooral rond gendergelijkheid. ‘Het is niet omdat een bepaalde groep jarenlang dominant is geweest in de samenleving dat die niet mee kan nadenken over gelijkheid en gelijkwaardigheid. We moeten samen nadenken over wat in de toekomst beter kan.’

  Cedric wijst erop dat het heteronormatieve beeld van mannen het meest doorweegt in de samenleving. ‘Als alle mannen zich aangesproken moeten voelen, is het nodig om het beeld van de man open te trekken. Bovendien zijn er ook mensen die zich niet identificeren als man of vrouw,’ zegt hij.

  Gendergelijkheid in je team

  Midden jaren 1990 heeft de Vlaamse overheid voor het eerst een diversiteitsambtenaar aangesteld. Die persoon kreeg de taak om meer vrouwen naar de ambtenarij toe te trekken. ‘Ik ben de eerste man in deze functie,’ vertelt Michiel. ‘De afgelopen jaren hebben we een enorme evolutie gezien. Vandaag zijn er zelfs meer vrouwen dan mannen tewerkgesteld aan de Vlaamse overheid. Als je naar de cijfers kijkt, zie je wel dat vrouwen wel nog steeds minder vertegenwoordigd zijn in managementfuncties. Ik denk dat we ons met zijn allen moeten afvragen hoe dat komt.’

  Cedric Servaes, stafmedewerker en teamcoach bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs Cedric Servaes, stafmedewerker en teamcoach bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

  Zelf probeert Michiel zijn team zo divers mogelijk samen te stellen. Gender is daarbij één aspect, maar ook andere kruispunten zijn van belang. ‘Ik wil zo veel mogelijk verschillende stemmen in mijn team hebben, want zo geraak je vooruit. Ik probeer te vermijden dat mijn team uit alleen maar mannen of alleen maar vrouwen bestaat. Of alleen uit jonge of alleen oude mensen.’

  Cedric werpt daarbij op: ‘Ik vind niet dat een team 50 % mannen en 50 % vrouwen moet tellen. Mijn team bestaat grotendeels uit vrouwen. Toen we onlangs een nieuwe aanwerving hadden, bleek dat de meest competente kandidaat opnieuw een vrouw was. Ik heb niet geaarzeld om ze aan te nemen, want competenties zijn volgens mij doorslaggevend.’  

  Michiel gelooft toch dat het belangrijk is om als organisatie en als leidinggevende de balans van het aantal mannen en vrouwen voor ogen te houden. ‘Nu we in het middenmanagement bijna 40 % vrouwen tellen,’ zegt hij, ‘denken we na over hoe we kunnen vermijden dat we binnen tien jaar 80 % vrouwen in het middenmanagement hebben. Ik geloof sterk in die balans, want daar ligt volgens mij de sleutel tot succes.’

  Weg van de tweedeling man versus vrouw

  Michiel wijst erop dat er vandaag een aantal zaken onder druk staan die jarenlang als normaal werden opgevat. ‘Sommige stereotypen hebben we al doorbroken, denk aan de man als enige kostwinner binnen het gezin. De omslag naar het tweeverdienersmodel zagen we al. Toch zijn er nog steeds vastgeroeste rolpatronen, in de maatschappij en op de werkvloer, die deze verschillen in stand houden. Vanzelfsprekend zijn er verschillen tussen personen. Dat geeft ieder van ons ook zijn eigenheid. Maar ik geloof meer in een inclusieve samenleving, weg van het tweedenken ‘man versus vrouw’, waarin iedereen, ongeacht gender, elke rol kan opnemen. Gelijkwaardigheid is hierbij erg belangrijk.’

  Cedric voegt toe dat het een stereotype is dat alleen vrouwen zorgverlof opnemen. ‘In mijn team was er een mannelijke collega die gedurende een hele periode 80 % heeft gewerkt met ouderschapsverlof. Misschien is het juist een stereotype dat men verwacht van vrouwen die moeder worden, dat zij zorgverlof opnemen. Ik ben voorstander om het zorgverlof voor ouders toe te kennen aan koppels. Zij beslissen dan onder elkaar wie daarvan bijvoorbeeld 60 % opneemt en wie 40 %.’

  Een gendergelijke dag is de toekomst  

  Voor Michiel mag er in de toekomst geen ongelijkheid meer zijn tussen mannen en vrouwen. Misschien moeten we dan ook afstappen van een Mannendag of een Vrouwendag en evolueren naar een dag waarop gendergelijkheid centraal staat. ‘Mannen die zeggen dat iedereen gelijk is én er zo naar handelen, daar heb ik het meeste respect voor. Want gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn voor mij het hoogste goed.’