chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interne communicatie hoeft niet meer openbaar gemaakt te worden

  dinsdag, 27 juli 2021

  Vlaamse overheidsinstanties hoeven interne communicatie niet langer openbaar te maken als iemand daarom vraagt op basis van de openbaarheid van bestuur. De nieuwe uitzondering trad in werking vanaf 18 juli 2021. 

  Definitie interne communicatie

  ‘Interne communicatie’ omvat berichten tussen instanties van de Vlaamse overheid of tussen instanties van lokale overheden. Voorbeelden van interne communicatie zijn berichten tussen:

  • kabinetsmedewerkers onderling
  • kabinetsmedewerkers en de Vlaamse administratie
  • instanties van de Vlaamse administratie

  Formele opdrachten van een kabinet of een Vlaamse minister aan de administratie, of formele adviezen van de administratie en externe consultants aan een kabinet of de minister vallen niet onder de definitie van interne communicatie.

  Relatief en facultatief

  De nieuwe uitzondering is relatief en facultatief:

  • Relatief: een instantie kan enkel weigeren om het document openbaar te maken als het belang van de overheid om zijn interne  communicatie af te schermen zwaarder doorweegt dan het recht op openbaarheid van de aanvrager.
  • Facultatief: een instantie is niet verplicht om de uitzondering in te roepen bij een vraag tot openbaarmaking van interne communicatie; de instantie mag dus ook kiezen om het document met interne communicatie gewoon openbaar te maken.

  Doelstelling

  De doelstelling van deze uitzondering is om de overheidsinstanties het recht te bieden hun interne raadplegingen en beraadslagingen te beschermen als dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

  Personeelsleden van de overheid moeten immers vrij van gedachten kunnen wisselen zonder dat hun voorstellen of ideeën op verzoek publiek gemaakt moeten worden. Anders bestaat het gevaar dat ze zeer terughoudend worden in hun interne schriftelijke communicatie, waardoor een vlotte besluitvorming bemoeilijkt wordt.

  Meer informatie

  Artikel II.33 van het bestuursdecreet van 7 december 2018

  Toelichting bij amendement nr. 4 (PDF)