chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Jambon I: Franse, Engelse en Duitse vertaling van de officiële titels van de ministers

  donderdag, 31 oktober 2019

  Hieronder vind je de Franse, Engelse en Duitse vertaling van de nieuwe ministertitels van de regering Jambon I.

  Jan Jambon 

  Minister-president van de Vlaamse Regering, 

  Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management 

  Frans: 

  Ministre-président du Gouvernement flamand, 

  Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire 

  Engels:

  Minister-President of the Government of Flanders, 

  Flemish Minister for Foreign Affairs, Culture, ICT and Facility Management 

  Duits:

  Ministerpräsident der Flämischen Regierung 

  Flämischer Minister für Auswärtige AngelegenheitenKultur, IKT und Facility Management 

   

  Hilde Crevits 

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering, 

  Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw 

  Frans: 

  Vice-ministre-présidente du Gouvernement flamand, 

  Ministre flamande de l’Économie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l’Économie sociale et de l'Agriculture 

  Engels:

  Deputy Minister-President of the Government of Flanders, 

  Flemish Minister for Economy, Innovation, Work, Social Economy and Agriculture 

  Duits:

  Vizeministerpräsidentin der Flämischen Regierung 

  Flämische Ministerin für WirtschaftInnovationArbeitSozialwirtschaft und Landwirtschaft 

   

  Bart Somers 

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering,  

  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen  

  Frans: 

  Vice-ministre-président du Gouvernement flamand, 

  Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, 

  de l’Insertion civique et de l’Égalité des Chances 

  Engels: 

  Deputy Minister-President of the Government of Flanders, 

  Flemish Minister for Home Affairs, Public Governance, Civic Integration and Equal Opportunities 

  Duits: 

  Vizeministerpräsident der Flämischen Regierung  

  Flämischer Minister für InlandsverwaltungVerwaltungsangelegenheiten,    Zivilintegration und Chancengleichheit  

   

  Ben Weyts 

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering, 

  Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand  

  Frans: 

  Vice-ministre-président du Gouvernement flamand, 

  Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand 

  Engels: 

  Deputy Minister-President of the Government of Flanders, 

  Flemish Minister for Education, Sports, Animal Welfare and the Vlaamse Rand 

  Duits:

  Vizeministerpräsident der Flämischen Regierung 

  Flämischer Minister für Bildung, Sport, Tierschutz und den Vlaamse Rand 

   

  Zuhal Demir 

  Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 

  Frans: 

  Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l’Aménagement du Territoire, de l’Énergie et du Tourisme 

  Engels:

  Flemish Minister for Justice and Enforcement, Environment and Spatial Development, Energy and Tourism 

  Duits:

  Flämische Ministerin für Justiz und Durchsetzung, Umgebung, Energie und Tourismus 

   

  Wouter Beke 

  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 

  Frans: 

  Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté 

  Engels:

  Flemish Minister for Welfare, Public Health, Family and Poverty Reduction 

  Duits:

  Flämischer Minister für WohlfahrtVolksgesundheit, Familie und Armutsbekämpfung 

   

  Matthias Diependaele 

  Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 

  Frans:

  Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier 

  Engels: 

  Flemish Minister for Finance and Budget, Housing and Immovable Heritage 

  Duits:

  Flämischer Minister für Finanzen und HaushaltWohnen und Kulturerbe 

   

  Lydia Peeters 

  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

  Frans: 

  Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics 

  Engels: 

  Flemish Minister for Mobility and Public Works 

  Duits:

  Flämische Ministerin für Mobilität und Öffentliche Arbeiten 

   

  Benjamin Dalle 

  Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media 

  Frans: 

  Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias 

  Engels:

  Flemish Minister for Brussels, Youth and Media 

  Duits:

  Flämischer Minister für BrüsselJugend und Medien