chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Jongerenwelzijn en Kind en Gezin worden agentschap Opgroeien

  vrijdag, 30 november 2018

  De agentschappen Jongerenwelzijn en Kind en Gezin worden het agentschap Opgroeien. Dat wil alle kinderen, jongeren en hun gezinnen maximaal ondersteunen. Ook kinderen en jongeren met een beperking behoren tot de doelgroep.

  De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, over kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen.

  Meer en betere afstemming op het terrein – plus een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak – zal leiden tot een betere en vlottere dienstverlening voor alle kinderen en jongeren en gezinnen.

  Overgangsperiode

  Na de parlementaire behandeling van het decreet kan de fusie verder worden voorbereid om tegen 1 januari 2020 grotendeels operationeel te zijn.

  In de komende maanden wordt de transitie verder voorbereid en besproken met diverse stakeholders en partners: vakbonden, werkgevers, werkveld en gebruikersorganisaties.

  Intens en boeiend

  De naam ‘Opgroeien’ straalt beweging en dynamiek uit. Het is een positieve en warme naam die de verschillende fases in een jong leven weerspiegelt. Soms gaat het vanzelf of net veel te snel, dan weer zijn er grote of kleine zorgen of praktische beslommeringen. Opgroeien is altijd intens en boeiend.

  De naam ‘Opgroeien’ zal in eerste instantie gebruikt voor de overkoepelende communicatie van het nieuwe agentschap. Meer bepaald in de communicatie met de eigen medewerkers, andere overheidsinstanties, de bevoegde minister, de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement, diverse partners, het werkveld… De naam past in de communicatieve lijn van de naamgeving aan andere Vlaamse agentschappen als Wonen, Sport en Innoveren en Ondernemen.

  Huidige merken blijven voorlopig

  Voor de directe contacten met kinderen, jongeren en hun gezinnen zal afhankelijk van de concrete dienstverlening en op maat van elke doelgroep gewerkt worden met aparte merken. Huidige merken zoals Jeugdhulp, Kind en Gezin en Groeipakket blijven in eerste instantie de rechtstreekse communicatiekanalen met de burger. De invulling en positionering van de merken zal nog verder uitgewerkt en verfijnd worden. 

  Personen met een handicap

  Ook de doelgroep jongeren met een handicap wordt in het decreet concreet beschreven. Het gaat om de aansturing van het aanbod voor jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis (Ges+), van de observatie- en behandelingscentra (OBC’s) en van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS).