chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  KB bestuur overheidsopdrachten en wijziging KB Plaatsing

  vrijdag, 8 september 2023

  Op 22 augustus 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en tot wijziging van diverse bepalingen van de KB’s Plaatsing. Met dit KB wil de wetgever verder inzetten op het bestuur inzake overheidsopdrachten, onder meer door een verhoogde transparantie en efficiënte monitoring.

  Het KB bevat volgende belangrijke bepalingen en wijzigingen:

  • De regeling van de samenstelling van het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de bepaling uit de Wet Overheidsopdrachten die een Comité opricht voor bijstand bij de opmaak van het driejaarlijkse toezichtrapport bestemd voor de Europese Commissie. Dit rapport bevat o.a. statistische informatie en de resultaten van steekproeven omtrent de toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten. De Vlaamse Regering kan in dit Comité twee afgevaardigden aanduiden.
  • De regeling van de vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht. Deze aankondiging moet vanaf 1 september 2023 verplicht ingevuld worden voor de opdrachten onder de Europese drempels. Dit geldt ook voor de opdrachten die eerder werden gelanceerd maar op 1 september 2023 nog niet zijn gegund. De inhoud is beperkter ten opzichte van de aankondiging van gegunde opdracht voor de Europese opdrachten. Het nieuwe aankondigingsformulier is geïntegreerd in het e-procurementplatform.
  • De verplichte opname van het identificatienummer van ondernemingen in het proces-verbaal van opening. Voor de Belgische inschrijvers is dit het ondernemingsnummer dat wordt toegekend bij de inschrijving in de KBO. De verplichting tot vermelding van dit nummer is opgenomen in het e-procurementplatform.
  • De verplichte vermeldingen in de aankondiging van gegunde opdracht voor de opdrachten die de Europese drempels bereiken. In deze aankondiging moet eveneens het identificatienummer van de begunstigde(n) worden opgenomen. Ook de waarde van de begunstigde offerte(s) èn van de hoogste en de laagste offerte die bij de gunning in aanmerking zijn genomen, moet worden vermeld. De verplichting tot mededeling van deze gegevens is opgenomen in het e-procurementplatform.