chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Met een beperking ben je niet afgeschreven. Integendeel.

  dinsdag, 3 december 2019

  3 december is de Internationale Dag voor Personen met een Handicap. Dat is een bijzonder moment voor veel mensen, want ongeveer 15% van de wereldbevolking leeft met een beperking. Al die mensen hebben recht op een volwaardige plaats in onze maatschappij. En daarbij hoort een job waarvoor ze hun talenten volop kunnen inzetten. Wendy Ranschaert, werkzaam op de afdeling strategie van VDAB, en Marleen Billen, VDAB-collega met een niet-aangeboren hersenletsel, getuigen. 

  Iedereen verdient kansen

  Wendy Ranschaert Wendy Ranschaert

  ‘Op de arbeidsmarkt bestaan er nog veel vooroordelen over mensen met een beperking’, vertelt Wendy Ranschaert. Zij werkt vanuit de afdeling strategie bij VDAB aan inclusiebeleid. ‘Mensen met een ziekte of beperking hebben talenten en competenties die gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. De vooroordelen die bestaan moeten we wegwerken.’

  ‘Zo denken veel werkgevers dat mensen met een beperking vaker afwezig zijn dan anderen. Maar onderzoek toont iets anders aan: vooral sporters zijn dikwijls afwezig omwille van blessures. Wat ook leeft, is het idee dat mensen met een beperking per definitie trager zijn, maar soms zijn ze zelfs sneller. Trouwens, een beperking is soms niet zichtbaar voor werkgever, klanten en collega’s.’

  ‘We zijn ons er goed van bewust dat er vooroordelen bestaan, en dat die doorbroken moeten worden. Iedereen krijgt kansen. Het is belangrijk om altijd met een nieuwsgierige blik naar de mogelijkheden van mensen te kijken en niet naar de beperkingen.’

  Begeleiding naar aangepast werk

  ‘VDAB begeleidt mensen met gezondheidsprobleem of een arbeidsbeperking naar nieuw of aangepast werk. Denk aan sollicitatietraining, opleidingen om extra vaardigheden op te doen en loopbaanbegeleiding. Ook gespecialiseerde jobcoaching is mogelijk. Zo'n coach bekijkt dan wat je nodig hebt op de werkvloer en zoekt mee naar oplossingen om eventueel je werkplaats aan te passen. Hij coacht ook je leidinggevenden en collega's zodat ze rekening kunnen houden met je situatie. Deze regeerperiode leeft de ambitie om die begeleiding verder te verfijnen tot individueel maatwerk.’

  Wendy geeft aan dat er daarnaast ook verschillende ondersteunende maatregelen zijn, zoals bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal. 'En werkgevers kunnen een ondersteuningspremie krijgen als ze medewerkers in dienst hebben met gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking. Voorwaarde is natuurlijk dat die een impact hebben op het functioneren in de job.’

  De Vlaamse overheid heeft volgens Wendy een belangrijke voorbeeldfunctie, 'want als organisatie kunnen wij aantonen dat ook langdurig zieken en personeelsleden met een beperking talenten hebben die onmisbaar zijn op de werkvloer.'

  Marleen 2.0

  Marleen Billen Marleen Billen

  ‘Ik werk al sinds de jaren 80 bij VDAB en heb verschillende waters doorzwommen’, begint Marleen haar verhaal. ‘Ik werkte jarenlang voltijds als consulente en als lesgever, tot ik in 2005 een herseninfarct kreeg. Ik was toen 42 jaar, zat in de fleur van mijn leven en plots viel alles stil. De 12 jaren die volgden heb ik niet betaald kunnen werken, maar dat was niet mijn keuze.’

  Na het herseninfarct revalideerde Marleen. Dat was een zwaar proces, want ze moest bijna alles opnieuw leren. Vaardigheden zoals spreken, schrijven en stappen, die evident zijn voor mensen zonder een beperking, waren een strijd voor haar. Stap voor stap won ze de strijd en tegenwoordig noemt ze zichzelf dan ook Marleen 2.0. ‘Toch is de impact nog altijd bijzonder groot’, verduidelijkt ze. ‘Multitasken lukt me niet meer en werken onder tijdsdruk is bijzonder moeilijk. Ook heb ik cognitief veel moeten inleveren. Dat neemt niet weg dat ik nog veel te bieden heb aan mijn werkgever.’

  Re-integratie

  Na haar revalidatie wilde Marleen zo snel mogelijk weer aan de slag. Haar oude functie opnemen, was geen optie en aangepast werk zat er niet onmiddellijk in. Dus bleef ze noodgedwongen thuis. ‘Ik vermoed dat ze bij VDAB niet goed wisten wat ze met mij moesten aanvangen’, gaat Marleen verder. ‘Toen ik in 2015 een uitnodiging kreeg voor een re-integratietraject dacht ik dat ze mij op een mooie manier wilden buitenwerken. Maar na een eerste gesprek werd me duidelijk dat VDAB het echt meende om mij aangepast werk te geven. Ik besloot om er volop voor te gaan.’

  Ieder zijn talent

  ‘Vandaag werk ik als themaspecialist diversiteit op de HR-dienst van VDAB. Als specialist is mijn ervaringsdeskundigheid op verschillende domeinen, zoals handicap, LGTB+ of 55+ een stevige meerwaarde. Ik krijg de kans om minder dan 50% te werken, zo kan ik langzaam het ritme weer opbouwen. Veel mensen verklaarden me voor gek toen ik in 2017 weer ging werken. Waarom aan de slag gaan als je ook met een uitkering thuis kunt blijven? Maar met een beperking ben je niet afgeschreven. Integendeel. Iedereen heeft talenten die nuttig zijn op de arbeidsmarkt. Vandaag heb ik andere talenten: ondanks én dankzij mijn handicap. En een job blijft nodig om een volwaardige plaats in de samenleving op te nemen.’

  Zoek steun

  Heeft Marleen nog tips voor collega's met een beperking? ‘Zoek steun’, antwoordt ze stellig. ‘Zelf vond ik die steun bij GRIP vzw, dat is een mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. De stafmedewerkers en vrijwilligers hebben me weer doen geloven in mezelf. Nu geef ik als vrijwilliger voor GRIP vzw getuigenissen, en maak deel ik uit van het netwerk Werk en het project Handiwatch.'

  'Ook raad ik iedereen met een beperking aan om op het werk (en tijdens de zoektocht naar werk) duidelijk te communiceren over wat je nodig hebt en over wat je wilt bereiken. Wees niet bang om naar voren te komen.’

  Heb jij een handicap of chronische ziekte en zit je met vragen? Ben je op zoek naar advies, ondersteuning of heb je nood aan redelijke aanpassingen op de werkvloer? Meld dit bij de HR-afdeling van je departement of agentschap of neem contact op met de dienst Diversiteitsbeleid