chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuw Vlaams bestuursdecreet op komst

  vrijdag, 6 juli 2018

  De Vlaamse Regering heeft het nieuwe Vlaamse bestuursdecreet goedgekeurd. Dat bundelt niet alleen 12 bestaande decreten, maar bevat ook een aantal vernieuwingen die een moderne, open en wendbare overheid mee moeten realiseren.

  Enkele nieuwigheden die concreet voelbaar zullen zijn voor burgers, bedrijven en verenigingen:

  • De lancering van ‘Mijn Burgerprofiel’. Dat toont elke burger een overzicht van zijn gegevens en interacties met de overheid.
  • In de klachtenprocedure wordt nu ook de mogelijkheid van bestuurlijke bemiddeling geïntroduceerd, boven op de huidige eerstelijnsklachtenbehandeling.
  • Er komt een centraal consultatieportaal voor alle consultaties op initiatief van de Vlaamse overheid. Het gaat minstens om consultaties over visienota’s, conceptnota’s, groen- en witboeken en over belangrijke voorontwerpen van decreet en ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. De publieksconsultaties krijgen ook een plaats in de werking van de strategische adviesraden van de Vlaamse overheid.
  • Elke burger krijgt bovendien het recht om zelf het initiatief te nemen en een eigen beleidsvoorstel in te dienen bij de Vlaamse overheid.
  • Sinds september 2016 worden alle regeringsbeslissingen en bijbehorende regeringsdocumenten publiek gemaakt. Dit wordt nu ook decretaal verankerd in het bestuursdecreet.
  • Er is een actieve informatieplicht toegevoegd als nieuwe regelgeving in werking treedt die rechten toekent of verplichtingen oplegt aan burgers. 
  • De Vlaamse Regering heeft voortaan de mogelijkheid om beslissingen van alle instellingen die onder toezicht staan van de Vlaamse overheid, buiten toepassing te verklaren of te vernietigen als die de strategische belangen bedreigen. 

  Het bestuursdecreet gaat nu ter goedkeuring naar het Vlaams parlement. Meer informatie op de webpagina Open en wendbare overheid.