chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuw ziekteattest en geen ziekteattest voor eendagsziekte vanaf 1 januari 2021

  woensdag, 23 december 2020

  Opgelet: dit nieuwsbericht wordt regelmatig bijgewerkt zodra er bijkomende informatie beschikbaar is. Laatste aanpassing: 13 januari 2021

  Verpleger neemt bloeddruk van patiënt.

  Vanaf 1 januari is 'Mediwe' het nieuwe medisch controleorgaan (niet langer Certimed). Dit wil zeggen dat Mediwe vanaf dan instaat voor de verwerking van de ziekteattesten en uitvoering van ziektecontroles. Certimed draagt eenmalig bepaalde gegevens over aan Mediwe. Lees meer op de webpagina over de verwerking van je gegevens bij ziektemeldingen.

  De procedures voor ziektecontrole en ziektemelding wijzigen vanaf 1 januari 2021. 

  Belangrijkste wijzigingen

  • Je stuurt je ziekteattest naar Mediwe (bij voorkeur) via e-mail naar vo@mediwe.be of per post naar Mediwe, Sneeuwbeslaan 20 bus 4 te 2610 Wilrijk. 
  • Je domicilieadres staat niet meer op het ziekteattest. Verblijf je tijdelijk elders of ben je gehospitaliseerd? Dan geef je verblijfadres dan ook door aan je leidinggevende, die dit voor jou registreert in Vlimpers. Dit kan dus niet meer genoteerd worden op het ziekteattest.
  • Je hoeft geen attest meer in te dienen als je 1 dag ziek bent. Je meldt wel je ziekte aan je leidinggevende die dit registreert in Vlimpers. Blijf je nadien toch ziek? Bezorg dan aan Mediwe een door je dokter ingevuld ziekteattest van de Vlaamse overheid. Je vindt dit attest in Vlimpers. 
  • Als je tussen 2 ééndagsziektedagen niet gewerkt hebt, dan moet je voor die 2de dag toch een doktersattest indienen. Bijvoorbeeld: Je bent ziek op vrijdag en in het weekend werk je niet. Maar maandag ben je nog ziek. Dan bezorg je voor maandag wel een ziekteattest.
  • Je moet je ziekte melden voor 10 uur, maar als je ziek wordt tijdens je jaarlijkse vakantie en je wilt het verlof omzetten in ziekteverlof, moet je je ziek melden voor 12 uur Belgische tijd.
   Opgelet: werk je in een continudienst of volgens een specifieke werktijdregeling? Raadpleeg dan het arbeidsreglement van je werkgever.
  • Je vraagt als ambtenaar een controle voor deeltijdse prestaties wegens ziekte aan bij Mediwe via het telefoonnummer 03 220 61 00.
  Is het ziekteattest zelf aangepast?

  Ja, de belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het ziekteattest vermeldt niet langer de tijdelijke verblijfsplaats. Je moet dit adres melden bij de ziektemelding en per e-mail bevestigen als het om een telefonische melding gaat.
  • De behandelende arts vult de diagnose verplicht in als het gaat om tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval. In alle andere gevallen van arbeidsongeschiktheid is vermelding van de diagnose op het attest facultatief. Je beslist zelf of je de behandelende arts de toestemming geeft om de diagnose al dan niet op het attest te noteren. De Vlaamse overheid gebruikt de diagnose (niet op naam) voor het welzijnsbeleid en rapporteringsdoeleinden. Het ziekteattest bevat hierover ook informatie.

  Overgangsperiode

  Ziekte

  • Ben je ziek tot en met 31 december? Dan stuur je je ziekteattest van de Vlaamse overheid naar Certimed (ook als je ziek blijft in 2021). Dat doe je best via e-mail, want de verzending per post kan enkele dagen in beslag nemen. 
  • Ben je ziek vanaf 1 januari 2021? Dan stuur je het nieuw ziekteattest naar Mediwe, bij voorkeur via e-mail naar vo@mediwe.be of per post via Sneeuwbeslaan 20, bus 4 te 2610 Wilrijk.  
   Goed om weten:
   • Het nieuw ziekteattest is beschikbaar in Vlimpers > tegel 'Gezondheid' > 'Ziekteattest'. Vergeet het niet tijdig af te drukken. Heb je geen eigen toestel of printer? Contacteer dan je HR-verantwoordelijke.
   • Het Agentschap Overheidspersoneel bekijkt samen met Mediwe of de elektronische verzending van je attest in de toekomst efficiënter kan.

  Deeltijdse prestaties wegens ziekte voor statutaire personeelsleden

  (voor contractuele personeelsleden verandert er niets, want de aanvraag blijft verlopen via het ziekenfonds)

  • Lopen je deeltijdse prestaties af in december en wil je deze verlengen? Of wil je een nieuwe periode aanvatten in december? Dan stuur je je aanvraag bij voorkeur via e-mail of per post naar Certimed. Ten vroegste een dag na de elektronische verzending kun je je controle aanvragen bij Certimed. Goed om weten: je aanvraag versturen via e-mail verloopt doorgaans sneller. Bij verzending per post loop je het risico dat je attest niet meer tijdig aankomt bij Certimed. Attesten die na 31 december toekomen bij Certimed, worden sowieso doorgestuurd naar Mediwe. Vanaf 1 januari 2021 neemt Mediwe de aanvraagprocedure over.
  • Lopen je deeltijdse prestaties af in januari,en wil je deze verlengen? Of wil je een nieuwe periode aanvatten in januari? Je hebt de keuze:
   • Je stuurt je attest in december elektronisch naar Certimed, én je neemt nog in december contact op met Certimed om je afspraak in te plannen. Certimed voert dan de controle nog uit.
   • Je hebt in december Certimed niet kunnen contacteren voor een afspraak. Dan stuur je je attest naar Mediwe, bij voorkeur via e-mail naar vo@mediwe.be of per post via Sneeuwbeslaan 20, bus 4 te 2610 Wilrijk. Je maakt vervolgens telefonisch een afspraak via 03 220 61 00.
  Opgelet: dit heeft invloed op de startdatum van je deeltijdse prestaties.
   

  Goed om weten:

  • De webpagina’s over ziekte en deeltijdse prestaties wegens ziekte zijn aangepast naar de nieuwe werkwijze aangepast.
  • Personeelsleden die ziek zijn (vanaf 11 december 2020) of een loonstrook maandelijks per post toegestuurd krijgen, ontvangen deze communicatie ook per brief.