chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuw ziekteattest en geen ziekteattest voor eendagsziekte vanaf 1 januari 2021

  woensdag, 23 december 2020
  Verpleger neemt bloeddruk van patiënt.

  Vanaf 1 januari is 'Mediwe' het nieuwe medisch controleorgaan (niet langer Certimed). Dit wil zeggen dat Mediwe vanaf dan instaat voor de verwerking van de ziekteattesten en uitvoering van ziektecontroles. Certimed draagt eenmalig bepaalde gegevens over aan Mediwe. Lees meer op de webpagina over de verwerking van je gegevens bij ziektemeldingen.

  De procedures voor ziektecontrole en ziektemelding wijzigen vanaf 1 januari 2021. 

  Belangrijkste wijzigingen

  • Je stuurt je ziekteattest naar Mediwe (bij voorkeur) via e-mail naar vo@mediwe.be of per post naar Mediwe, Sneeuwbeslaan 20 bus 4 te 2610 Wilrijk. 
  • Je domicilieadres staat niet meer op het ziekteattest. Verblijf je tijdelijk elders of ben je gehospitaliseerd? Dan geef je verblijfadres dan ook door aan je leidinggevende, die dit voor jou registreert in Vlimpers. Dit kan dus niet meer genoteerd worden op het ziekteattest.
  • Je hoeft geen attest meer in te dienen als je 1 dag ziek bent. Je meldt wel je ziekte aan je leidinggevende die dit registreert in Vlimpers. Blijf je nadien toch ziek? Bezorg dan aan Mediwe een door je dokter ingevuld ziekteattest van de Vlaamse overheid. Je vindt dit attest in Vlimpers. 
  • Als je tussen 2 ééndagsziektedagen niet gewerkt hebt, dan moet je voor die 2de dag toch een doktersattest indienen. Bijvoorbeeld: Je bent ziek op vrijdag en in het weekend werk je niet. Maar maandag ben je nog ziek. Dan bezorg je voor maandag wel een ziekteattest.
  • Je moet je ziekte melden voor 10 uur, maar als je ziek wordt tijdens je jaarlijkse vakantie en je wilt het verlof omzetten in ziekteverlof, moet je je ziek melden voor 12 uur Belgische tijd.
   Opgelet: werk je in een continudienst of volgens een specifieke werktijdregeling? Raadpleeg dan het arbeidsreglement van je werkgever.
  • Je vraagt als ambtenaar een controle voor deeltijdse prestaties wegens ziekte aan bij Mediwe via het telefoonnummer 03 220 61 00.
  Is het ziekteattest zelf aangepast?

  Ja, de belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het ziekteattest vermeldt niet langer de tijdelijke verblijfsplaats. Je moet dit adres melden bij de ziektemelding en per e-mail bevestigen als het om een telefonische melding gaat.
  • De behandelende arts vult de diagnose verplicht in als het gaat om tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval. In alle andere gevallen van arbeidsongeschiktheid is vermelding van de diagnose op het attest facultatief. Je beslist zelf of je de behandelende arts de toestemming geeft om de diagnose al dan niet op het attest te noteren. De Vlaamse overheid gebruikt de diagnose (niet op naam) voor het welzijnsbeleid en rapporteringsdoeleinden. Het ziekteattest bevat hierover ook informatie.