Nieuwe personeelsleden met een handicap of chronische ziekte tellen niet mee in de besparingen

vrijdag, 16 juni 2017

Nieuwe wervingen in voorbehouden betrekking tellen niet langer mee als kop in de generieke besparingsdoelstellingen.  Dat besliste de Vlaamse Regering op 17 maart 2017 - in het kader van de goedkeuring van het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2017. Voor personen met een handicap of chronische ziekte wordt een afwijking toegestaan op de door de Vlaamse Regering besliste besparingsmaatregel om het aantal koppen tegen het einde van deze regeerperiode te doen dalen met 1.950. Lees meer over de voorwaarden en modaliteiten op de website van Dienst Diversiteitsbeleid.