chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe wijziging van het Vlaams personeelsstatuut goedgekeurd

  vrijdag, 6 september 2019

  De regering keurde op 6 september een nieuwe wijziging van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) definitief goed.

  Wat?

  Volgende maatregelen zijn van kracht vanaf 1 oktober, tenzij anders vermeld: 

  1. Mobiliteit

  hervorming van de regeling voor het aanvragen van een fietsvergoeding
  • vanaf 1 januari 2020:
   • aanvraagtermijn: tot uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop je fietsvergoeding betrekking heeft
   • hoe: via een digitale tool voor de occasionele fietser (< 80%) en de permanente fietsgebruiker (vanaf 80%)
   • combinatie abonnement openbaar vervoer met fietsvergoeding: alleen voor de occasionele fietsgebruiker met hetzelfde (deel)traject
  integratie van de omzendbrief voor buitenlandse dienstreizen

  Het VPS neemt de omzendbrief over en neemt vanaf de definitieve goedkeuring een duurzaamheidscriterium op voor buitenlandse dienstreizen. Je kunt namelijk niet meer kiezen voor een vliegreis als het over een kortere (< 500 km of < 6 uur over land) buitenlandse dienstverplaatsing gaat.

  forfaitaire vergoeding voor het thuis opladen van een volledig elektrisch of plug-in hybride dienstvoertuig

  Een forfaitaire vergoeding voor het thuis opladen van een volledig elektrisch of plug-in hybride dienstvoertuig wordt ook opgenomen in de aanpassingen.

  uitbreiding van voorwaarden voor de terugbetaling van een thuislaadpunt

  De voorwaarden voor de terugbetaling van installatie- en onderhoudskosten van een thuislaadpunt voor volledig elektrische en plug-in hybride dienstvoertuigen worden uitgebreid.

  stopzetting abonnement openbaar vervoer bij ononderbroken afwezigheid van 3 maanden

  De stopzetting van het abonnement voor openbaar vervoer bij ononderbroken afwezigheid van 3 maanden wordt ook opgenomen in de aanpassingen.

  2. Verloven en afwezigheden

  Er wordt een nieuwe dienstvrijstelling ingevoerd voor transgenderzorg.

  3. Proeftijd

  Het VPS zal het tijdsstip van het gesprek en de bezorging van het daaropvolgende evaluatieverslag op het einde van de proeftijd beter verduidelijken. 

  Hoe bereidt Agentschap Overheidspersoneel zich hierop voor?

  man met handfiets Visit Flanders

  Agentschap Overheidspersoneel (AgO) stemt de dienstverlening en systemen af op de wijzigingen en past de betrokken webpagina’s op Vlaanderen Intern aan:

  • in aanloop naar de ingangsdata: een waarschuwing die verwijst naar het nieuwsbericht op Vlaanderen Intern
  • vanaf ingangsdata: definitieve aanpassing van betrokken webpagina’s

  Lees meer op de webpagina van de Vlaamse Regering over de definitieve goedkeuring (beschikbaar vanaf 9 september om 14 uur).