chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten

  dinsdag, 14 april 2020

  De snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en de overheidsmaatregelen om deze verspreiding in te perken hebben een impact op overheidsopdrachten, zowel op de plaatsing van nieuwe en reeds opgestarte overheidsopdrachten als op de uitvoering van lopende opdrachten. 

  De omzendbrief KB 2020/01 geeft duiding bij de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten. Deze omzendbrief bevat aanbevelingen voor aanbestedende overheden, maatregelen ter ondersteuning van de opdrachtnemers die erop gericht zijn liquiditeitsproblemen te vermijden of te beperken, en aandachtspunten bij opdrachten in uitvoering. 

  Voor de meeste ondernemingen die overheidsopdrachten uitvoeren, geldt er geen verbod om hun activiteiten voort te zetten.  Ze moeten hun activiteiten alleen stopzetten als ze niet in de mogelijkheid zijn om de coronamaatregelen van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 na te leven (thuiswerken en afstandsregel). 

  In het belang van de economie wordt aan de ondernemingen gevraagd om hun opdrachten zo veel als mogelijk verder uit te voeren met in acht name van alle noodzakelijke veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Zijn ze van oordeel dat ze hun bedrijf moeten sluiten omdat ze deze maatregelen niet kunnen naleven, dan wordt gevraagd om de situatie continu te evalueren en de opdrachten zo veel en zo snel mogelijk te hervatten zodra dat kan. 

  Deze omzendbrief is gericht aan de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen, de lokale en provinciale besturen en de eredienstbesturen. 

  Raadpleeg de omzendbrief, de veelgestelde vragen en bijkomende informatie op de pagina coronacrisis en overheidsopdrachten

  Om de administratieve en juridische afhandeling zo veel mogelijk te vereenvoudigen voor de overheden en ondernemingen, bereidt het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten een bijkomende omzendbrief met nadere richtlijnen voor.