chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Onderzoeksagenda VO 2021

  maandag, 14 december 2020

  Onderzoeksagenda Vlaamse overheid 2021

  In de beleidsnota algemeen regeringsbeleid 2019-2024 werd volgende passage opgenomen door minister-president Jambon: ‘Ik zal werken aan een gemeenschappelijke onderzoeks- en evaluatie-agenda met de nadruk op concrete handvaten voor beleid.’ Deze agenda betreft het beleidsgericht onderzoek uitgevoerd door de Vlaamse overheid zelf, als de extern uitgevoerde beleidsgerichte onderzoeken op vraag van de Vlaamse overheid.

  Een onderzoeksagenda van de Vlaamse overheid voor 2021 werd opgemaakt op basis van een screening van de 26 BBT’s van 2021 en is vergelijkbaar met de oefening die de afgelopen jaren werd uitgevoerd op basis van de beleidsbrieven 2017-2018 en 2018-2019, de beleidsnota 2019-2024 en de BBT 2020.

  Dit document moet gezien worden als een poging om invulling te geven aan deze transparante onderzoeks- en evaluatieagenda van de Vlaamse overheid. De BBT’s zijn echter geen exhaustieve opsomming van het volledige beleid maar geven door de minister gekozen klemtonen voor het komende jaar. Hetzelfde geldt voor het beleidsonderzoek. Daarenboven kunnen onderzoeksnoden tijdens het lopende jaar opduiken of wijzigen. Dit document heeft daarom ook niet de ambitie om volledig te zijn.

  Enkele vaststellingen:
  - Alle BBT’s bevatten verwijzingen naar geplande onderzoeken en onderzoeksagenda’s. Elke minister is er dus mee bezig en erkent het belang van onderbouwd beleid.
  - De verwijzingen naar beleidsonderzoek vertonen een breed gamma tonen van initiatieven, gaande van ad hoc onderzoeken, tot multidisciplinaire en beleidsdomeinoverschrijdende meerjarige projecten met externe onderzoekspartners.
  - Binnen BBT’s wordt divers omgegaan met de plaats die deze onderzoeken krijgen. Sommige BBT’s wijden een apart onderdeel aan deze onderzoeksagenda waardoor het voor het Vlaams Parlement en andere belanghebbenden eenvoudiger is om dit te vinden, en op te volgen.

  Dit document wordt bezorgd aan alle belanghebbenden als aanzet tot een overkoepelende transparante onderzoeksagenda van de Vlaamse overheid voor 2021.

  Voor dit overzicht werd gewerkt met de letterlijke passages uit de BBT’s.