chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ontwikkeling life cycle costing instrument voor binnenverlichting

  dinsdag, 25 september 2018

  Het Departement Omgeving laat momenteel een life cycle costing instrument voor binnenverlichting uitwerken. Dit instrument moet overheden ondersteunen om bij hun overheidsopdrachten voor binnenverlichting de verschillende levenscycluskosten voor binnenverlichting mee te nemen in de beoordeling. Het gaat zowel om voorzienbare uitgaven als de kosten van externaliteiten (bv. milieuschade).

  De ontwikkeling van het instrument verloopt in 3 stappen. In de eerste stap wordt vooral gefocust op het verzamelen van informatie en het in kaart brengen van de financiële kosten die bij de aankoop / renovatie van binnenverlichting komen kijken. Vanaf 9 oktober 2018 t.e.m. 6 november 2018 loopt een test van deze eerste stap. Daarvoor is het departement Omgeving op zoek naar wie binnen zijn overheid (het technische deel van) bestekken voor binnenverlichting opstelt en/of beoordeelt. Het uitvoeren van de test en het geven van je oordeel zal naar schatting 4 tot 7 uur in beslag nemen. Interesse om bij te dragen aan een bruikbaar life cycle costing instrument voor binnenverlichting? Neem contact op met Els Verwimp (els.verwimp@vlaanderen.be / +32 (0)493 97 27 02). Dan bezorgen we je op 9 oktober de link naar het voorlopige instrument en een overzichtelijk evaluatieformulier met een aantal vragen en de mogelijkheid om algemene opmerkingen te geven.

  Het departement Omgeving start de test met een infosessie op 9 oktober 2018 om 13u in het Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel. Wil je het instrument testen, is het alvast erg nuttig dat je hierbij kan zijn. Indien het toch onmogelijk is voor je om de infosessie bij te wonen, dan kan de handleiding je vast verder helpen. Bij eventuele vragen mag je steeds contact opnemen met Wendy Boswell van CERAA  (wendy.boswell@ceraa.be / +32 (0)2 537 47 51).

  Het doel is het creëren van een bruikbaar instrument, zowel voor de overheden die bestekken opstellen als voor de ondernemers die offertes opmaken en de opdrachten uitvoeren. Aarzel niet om deze oproep door te sturen naar de opdrachtnemers van opdrachten voor binnenverlichting van uw overheid.