chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Oproep Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025

  maandag, 20 juli 2020

  Oproep Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing

  Goedkeuring oproep door Vlaamse Regering

  Op 17 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering de oproep voor een Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025 goed. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing zal onderzoek voeren rond de volgende twee onderzoekslijnen waarbinnen verschillende onderzoeksprojecten vorm krijgen:

  • Onderbouwd HR-beleid;
  • Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid.

  Volgende stappen:

  • Deadline voor het indienen van voorstellen via sbv@vlaanderen.be: 11 september 2020 10u.
  • Conclusies wetenschappelijke en beleidsrelevante beoordeling: 12 oktober 2020.
  • Principiële beslissing van de Vlaamse Regering over de voorgestelde erkenning als steunpunt: streefdatum: 30 oktober 2020.
  • Opstellen en ondertekenen van de beheersovereenkomst en bijhorende bijlagen in overleg met de geselecteerde onderzoeksgroep, door de functioneel aansturende minister die hiertoe gemandateerd is door de Vlaamse Regering: streefdatum eerste helft december.
  • Mededeling aan de Vlaamse Regering van de beheersovereenkomst: 18 december 2020.

  Volgende documenten zijn vrij consulteerbaar: