chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overheidsopdrachten – wat verandert er op 1 januari 2020

  donderdag, 12 december 2019

  Het nieuwe jaar brengt enkele wijzigingen bij overheidsopdrachten met zich mee: er zijn nieuwe Europese drempelbedragen, de nieuwe regeling voor het verplicht advies van de Inspectie van Financiën treedt in werking en het verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen geldt voortaan ook voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels.

  Wijziging van de Europese drempelbedragen

  De Europese drempelbedragen voor de periode 2020-2021 werden bepaald. Voor de opdrachten (klassieke sectoren) van de entiteiten van de Vlaamse overheid zijn volgende bedragen van belang:

  • voor werken: 5.350.000 euro
  • voor leveringen en diensten: 214.000 euro

  Ook het drempelbedrag voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is gewijzigd naar een bedrag van 139.000 euro.

  Deze drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn exclusief BTW. Ze gelden voor alle overheidsopdrachten en concessies die je vanaf 1 januari 2020 bekendmaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers uitnodigt.

  Deze drempelbedragen zijn lager dan in 2018-2019. Hierdoor zullen er de komende 2 jaar meer overheidsopdrachten het Europese regime moeten volgen.

  Inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO)

  De inwerkingtreding van de VCO op 1 januari 2020 heeft ook een impact op overheidsopdrachten. Er treedt immers een nieuwe regeling voor het verplicht advies van de Inspectie van Financiën in werking.

  Dit zijn de belangrijkste elementen in deze nieuwe regeling:

  • Er worden slechts 3 drempelbedragen gehanteerd voor het verplicht advies, nl. 144.000 euro, 221.000 euro en 750.000 euro excl. BTW.
  • De gevallen waarin het advies moet worden gevraagd zijn aangepast, rekening houdend met de geraamde waarde en de gekozen plaatsingsprocedure van de opdracht.
  • Bestellingen binnen een raamovereenkomst moeten voor advies worden voorgelegd vanaf een bedrag van 144.000 euro excl. BTW, indien de Inspectie van Financiën dit bij zijn advies over de raamovereenkomst heeft aangegeven.
  • alle wijzigingen vergen een advies van de Inspectie van Financiën, behalve wijzigingen die volgens de regelgeving overheidsopdrachten geen marktbevraging vereisen. Deze vrijgestelde wijzigingen worden opgesomd.
  • De mogelijkheid om een protocol af te sluiten met de Inspectie van Financiën wordt verruimd. Dit protocol mag handelen over alle types van overeenkomsten en er kunnen specifieke afspraken worden gemaakt dan afwijken van de regeling in de VCO.

  De regelgeving VCO, meer duiding en een overzichtstabel met drempelbedragen vind je op https://fin.vlaanderen.be/vco.

  In de nieuwsbrief overheidsopdrachten van februari worden deze wijzigingen meer uitgebreid toegelicht.

  Verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels

  De communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, moet voor alle overheidsopdrachten in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen. Enkele uitzonderingen zijn voorzien in artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

  Lees ook het eerdere nieuwsbericht hierover en het volledige bericht op publicprocurement.be.