Peter Rabaey administrateur-generaal AgO

vrijdag, 1 juli 2016

Op 24 juni 2016 besliste de Vlaamse Regering Peter Rabaey, vanaf 1 juli 2016, te benoemen in de graad van directeur-generaal en aan te stellen als administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel.

Peter Rabaey studeerde rechten in Gent. Na enkele jaren aan de balie begon hij in 1995 aan een gevarieerde loopbaan bij de Vlaamse overheid . Die bracht hem o.a. als juridisch adviseur naar het kabinet Cultuur, Welzijn en Gezin, als directeur-bestuurder naar de Vlaamse Zorgkas en als projectleider organisatieontwikkeling naar het Agentschap Jongerenwelzijn. Sinds 2010 was Peter afdelingshoofd, eerst bij de afdeling Overheidsopdrachten in het departement Bestuurszaken, sinds de fusie van het beleidsdomein KB leidde hij de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten bij Het Facilitair bedrijf.