chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Principiële goedkeuring 1/10de ouderschapsverlof en mantelzorgverlof

  vrijdag, 31 januari 2020

  De Vlaamse Regering keurde op 31 januari 2020 een ontwerpbesluit principieel goed dat in het Vlaams personeelsstatuut (VPS) het recht op 1/10de ouderschapsverlof en mantelzorgverlof verankert.

  Wat?

  1/10de ouderschapsverlof

  Tot op vandaag neem je als personeelslid van de Vlaamse overheid ouderschapsverlof op met een vermindering van de arbeidsprestaties met 100, 50 of 20%. Ter compensatie van het salaris dat je verliest, ontvang je van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een onderbrekingsuitkering.

  Sinds kort betaalt de RVA ook een onderbrekingsuitkering uit als een werknemer de arbeidsprestaties met 10% vermindert. Wil je, als personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid, het 1/10de ouderschapsverlof aanvragen? Dat kan pas zodra de Vlaamse Regering dit verlof in het VPS heeft verankerd. Het ontwerpbesluit is hiervoor een 1ste stap.

  Per kind heb je recht op 40 maanden 1/10de ouderschapsverlof. Je neemt dit verlof op met 10 maanden of een veelvoud ervan. Nam je in het verleden al ouderschapsverlof op? Dan gebeurt er een aanrekening. De tellers worden dus bij de definitieve invoering van het 1/10de ouderschapsverlof niet op nul gezet.

  Mantelzorgverlof

  Mantelzorgverlof is een nieuw federaal zorgverlof (naast het palliatief, medisch bijstands- en ouderschapsverlof). Beschik je als personeelslid van de Vlaamse overheid over een erkenning als mantelzorger? Dan heb je recht op dit verlof om te zorgen voor een zorgbehoevende persoon.

  Het mantelzorgverlof neem je op met een vermindering van de arbeidsprestaties met 100, 50 of 20%. Gedurende je volledige loopbaan heb je recht op 6 maanden vermindering van de arbeidsprestaties met 100% en 12 maanden vermindering van de arbeidsprestaties met 50 of 20%.

  Je ontvangt hiervoor een uitkering van de RVA.

  Erkenning Verworven Competenties (EVC)

  Bij de Vlaamse overheid bestaat de mogelijkheid om een toegangsbewijs voor een bepaalde functie te behalen op basis van de erkenning van verworven competenties.

  Vanaf de inwerkingtreding van het besluit kun je toegang krijgen tot een bepaald niveau op basis van een bewijs van beroepskwalificaties. Dit bewijs wordt uitgereikt door erkende onderwijsinstellingen, erkende opleidingsinstellingen en erkende EVC-testcentra.  

  Genderneutraliteit

  De Vlaamse overheid wenst zich genderneutraal op te stellen. Vandaar vervangt dit ontwerpbesluit niet-genderneutrale bewoordingen door genderneutrale bewoordingen.

  Is dit ontwerpbesluit al van toepassing?

  Nee, het ontwerpbesluit is nog niet van toepassing en gaat pas in na:

  • onderhandeling met de vakorganisaties in het Sectorcomité XVIII
  • advies van de Raad van State
  • definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering

  Goed om weten: de opname van ouderschapsverlof en medisch bijstandsverlof met weken, waarover de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) communiceert, is geen onderdeel van dit ontwerp en dus niet toepasbaar voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

  Wil je als personeelslid van de Vlaamse overheid 1/10de ouderschapsverlof of mantelzorgverlof aanvragen? Dat kan pas na de definitieve goedkeuring van het ontwerpbesluit en na het akkoord van de federale ministerraad.

  Op de datum van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering zal dit akkoord er waarschijnlijk nog niet zijn. Hierdoor is het onduidelijk wanneer de exacte ingangsdatum kan worden meegedeeld.