chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Principiële goedkeuring VPS-wijziging door Vlaamse Regering

  vrijdag, 26 maart 2021

  Het principieel goedgekeurde ontwerpbesluit wijzigt in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (hierna: VPS) de bepalingen inzake de toekenning van de begrafenisvergoeding. De Vlaamse Regering wijzigt deze vergoeding zodat ze meer aansluit bij de huidige maatschappelijke context. Tevens wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar de contractuele personeelsleden en de mandaathouders van de diensten van de Vlaamse overheid.

  Verder regelt dit ontwerpbesluit nog een aantal andere aanpassingen aan het VPS.

  Wat houdt het principieel goedgekeurde ontwerpbesluit in?

  • 1

   Begrafenisvergoeding

   • De automatische toekenning van een begrafenisvergoeding aan de erfgenamen wijzigt naar een regeling waarbij diegene die de kosten betaalt een vergoeding ontvangt. De vergoeding is gelijk aan de werkelijke kosten. Het geplafonneerd maximumbedrag dat in het VPS is voorzien blijft behouden.
   • De vergoeding wordt ook toegekend bij overlijden van contractuele personeelsleden en mandaathouders.
  • 2

   Ontwikkelingsbuffer bij selectieprocedures

   • In de toekomst kan in het selectiereglement opgenomen worden dat kandidaten die eerder in een selectieprocedure voor dezelfde functie niet geschikt werden bevonden, voor een bepaalde periode uitgesloten worden voor deelname aan de nieuwe selectieprocedure. De uitsluiting kan maximaal 12 maanden.
   • Net zoals andere overheden last de Vlaamse overheid de mogelijkheid in van een ontwikkelingsbuffer. Het is belangrijk dat kandidaten, gedurende de periode van de ontwikkelingsbuffer tijdens dewelke zij niet kunnen deelnemen aan een selectie voor dezelfde functie, gebruiken om aan hun competenties te werken vooraleer zij opnieuw een poging wagen.
   • Gezien het unieke karakter van de N en N-1 functies, wordt de mogelijkheid voor deze functies niet voorzien. 
  • 3

   Vervangende toelage voor maaltijdcheques

   Het personeelslid ontvangt een toelage voor maaltijdcheques voor wie uitzonderlijk geen maaltijdcheques ontvangt binnen de wettelijk voorziene termijn.

  • 4

   Aanpassing tabel voor reizende functies

   Het personeelslid kan een forfaitaire maaltijdvergoeding ontvangen vanaf 12 dienstreizen per jaar. Uiteraard moet de dienstreis recht geven op een maaltijdvergoeding.

  • 5

   Fietsvergoeding bij meerdere vaste tewerkstellingsplaatsen

   Het personeelslid krijgt een fietsvergoeding voor de verplaatsing met de fiets naar meerdere vaste tewerkstellingsplaatsen. Een vaste tewerkstellingsplaats is de plaats waarop het personeelslid op vraag van de leidinggevende het werk uitoefent (niet in het kader van PTOW).

  • 6

   Onbetaald verlof voor reservisten

   Er kan binnen de Vlaamse overheid onbetaald verlof opgenomen worden voor prestaties als militair van het reservekader

  Hoe bereidt AgO zich voor?

  Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) doet het nodige om zowel Vlimpers als de processen tijdig aan te passen.

  Is dit ontwerpbesluit al van toepassing?

  Nee, het ontwerpbesluit is nog niet van toepassing en gaat pas in na:

  • onderhandeling met de vakorganisaties in het Sectorcomité XVIII
  • advies van de Raad van State
  • definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering

  Contact

  Meer informatie of een vraag? Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel.