chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Problemen met afkortingen? Gebruik de afkortingenlijst

  maandag, 18 februari 2019
  Afkortingenbeheer bij de Vlaamse overheid

  Afkortingen zijn onder andere handig om te voorkomen dat je lange of moeilijke begrippen telkens moet herhalen of om te verwijzen naar namen van organisaties. Het is bijvoorbeeld handiger om over ggo’s te spreken dan telkens de benaming voluit, genetisch gemodificeerde organismen, te herhalen. Het is dan zaak om zulke afkortingen goed te gebruiken. Daarbij kan de afkortingenlijst van de Vlaamse overheid je helpen.

  Benamingen voluit

  Geef de benaming voluit bij de eerste vermelding van niet algemeen bekende afkortingen. Bij moeilijke begrippen is vaak nog meer uitleg nodig, want de benaming voluit is voor lezers dikwijls even weinigzeggend als de afkorting zelf. Denk niet te vlug dat de lezer het wel zal begrijpen. Een wetenschappelijk begrip als genetisch gemodificeerd organisme wordt voor veel lezers pas helder als je het in eenvoudige bewoordingen uitlegt.

  Vermeld de officiële benaming voluit van afkortingen. Van veel afkortingen vind je de benaming voluit niet in de woordenboeken omdat institutionele en internationale afkortingen daar niet of maar beperkt in opgenomen zijn. Als je op het internet zoekt, is ook niet altijd meteen duidelijk welke benaming de officiële is. De organisaties die de benamingen en afkortingen in het leven roepen, zijn zelf weleens inconsequent en alternatieve benamingen zijn soms populairder dan de officiële. In de afkortingenlijst van de Vlaamse overheid vind je de officiële, aan te bevelen benamingen en de bijbehorende afkortingen.

  Afkortingen

  Schrijf een afkorting consequent op dezelfde manier. In de afkortingenlijst kun je opzoeken wat de spelling is zoals de naamgever die heeft vastgelegd. In de praktijk circuleren er soms verschillende afkortingen voor één begrip of verschillende spellingen van één afkorting: met of zonder hoofdletters, met of zonder punten. Door consequent dezelfde afkorting voor hetzelfde begrip te gebruiken en door een uniforme spelling verhoog je de herkenbaarheid voor de lezer en blijf je heerlijk helder.

  Correcties en aanvullingen

  De afkortingenlijst wordt voortdurend geactualiseerd en aangevuld. Correcties en aanvullingen zijn welkom via taaladvies@vlaanderen.be.

  Het is aan te bevelen om niet te pas en te onpas nieuwe afkortingen te lanceren. Als een nieuwe benaming of afkorting toch wenselijk is, kun je die het best zorgvuldig kiezen. Lees meer over hoe je nieuwe benamingen en nieuwe afkortingen samenstelt en invoert.