chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Procedure voor testevenementen (26 april 2021)

  maandag, 26 april 2021

  Na het IMC Volksgezondheid keurde ook het Overlegcomité op 23 april het kader goed voor de organisatie van testevenementen in mei en juni.   

  Gespreid over mei en juni kunnen een 30-tal testevenementen plaatsvinden. De testevenementen zijn bedoeld om te onderzoeken onder welke voorwaarden evenementen later dit jaar veilig kunnen heropstarten.  

  Tegelijk is het belangrijk om geen onnodige risico’s te nemen bij deze testevenementen. De inzet van testing is een minimumvoorwaarde voor elk pilootproject. Daarnaast mag de ‘epidemiologische voetafdruk’ (PDF) van een testevenement niet te groot zijn.  

  Vooraleer een organisator een testevenement kan organiseren, moet hij bovendien heel wat stappen doorlopen: 

  • De organisatie maakt een dossier op aan de hand van het COVID Event Risk Model (CERM) en dient dat in bij de burgemeester. Waar relevant vult de organisator ook het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) in. 
  • De burgemeester geeft na aftoetsing met de lokale politie akkoord/niet-akkoord op het dossier en stuurt zijn info ook door naar de gouverneur ter kennisgave.  
  • Als de burgemeester zijn akkoord geeft, kan de organisator het dossier indienen bij de bevoegde minister. Het dossier omvat een omschrijving van het testevenement volgens een vaste structuur, de ingevulde CERM (eventueel ook CIRM) en het akkoord van de burgemeester.  
  • De bevoegde minister analyseert het voorstel. Indien akkoord, maakt de bevoegde minister het  dossier over aan het coronacommissariaat voor advies.  
  • Op basis van het advies van coronacommissariaat (binnen de 4 dagen) neemt de bevoegde minister in samenspraak met de federale ministers voor Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid een finale beslissing.  

  Het goedkeuringsproces verloopt op wekelijkse basis. De bevoegde ministers bezorgen wekelijks op maandag de door hen goedgekeurde dossiers aan het coronacommissariaat. Een definitieve beslissing volgt dan op het einde van de week.