chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Procedure wijziging pandemieniveau in onderwijs: rol lokale besturen (26 augustus 2020)

  woensdag, 26 augustus 2020

  Half augustus beslisten het onderwijsveld en de gemeenschapsministers van onderwijs om het volledige onderwijs te laten starten in pandemiefase geel. Deze beslissing gaat uit van het garanderen van het recht op leren voor elke leerling en houdt rekening met epidemiologische en pedagogische overwegingen.

  In functie van een vlotte opstart van het schooljaar verwelkomen alle scholen in de eerste lesweek alle leerlingen op school. In gebieden waar de pandemiesituatie een verhoogde waakzaamheid vereis, kan worden overgeschakeld naar pandemieniveau oranje en dit ten vroegste vanaf 7 september. In de procedure voor de overschakeling van de kleurencode hebben de burgemeesters een belangrijke rol.

  Op de website van Onderwijs Vlaanderen staan de maatregelen die de scholen in de verschillende fases van de pandemie (geel, oranje, rood) nemen.

  De procedure voor het schakelen naar een andere kleurencode voor onderwijs verloopt als volgt:

  1. De RAG (Risk Assessment Group) bezorgt een overzicht van gebieden waar een verhoogde waakzaamheid nodig is aan de ministers van onderwijs en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Deze lijst  wordt o.a. bepaald op basis van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste 14 dagen, de trend en de context van de lokale uitbraken (cluster vs. community-uitbraak). Deze lijst wordt wekelijks geherevalueerd.
  2. Het NCCN verwittigt via de gouverneurs de betrokken burgemeesters. De burgemeester van de betrokken gemeente roept desgevallend de lokale crisiscel samen aangevuld met de medisch expert van de betrokken Zorgraad, CLB en een representatieve vertegenwoordiging van onderwijs. Lokaal worden over deze representatieve vertegenwoordiging van onderwijs (zowel werkgevers als werknemers) afspraken gemaakt, rekening houdend met het onderwijsaanbod in de gemeente incl. hoger onderwijs. De contactgegevens staan in de bijlage onderaan deze tekst.
  3. Op basis van dit overleg kan de burgemeester een voorstel voor een gewijzigde kleurencode voor het onderwijs doen in zijn gemeente of een deel ervan en een schakeltermijn van maximaal 2 weken.
  4. De burgemeester deelt het voorstel van gewijzigde kleurencode mee aan de onderwijsminister via pandemiefase.onderwijs@vlaanderen.be en maakt hiervoor gebruik van het sjabloon in bijlage.  
  5. De onderwijsminister beslist binnen de 48 uur of hij al dan niet akkoord gaat met het voorstel. Dit is een termijn van verval. De minister deelt deze beslissing mee aan de burgemeester, de gouverneur, de minister-president, de minister van binnenlands bestuur en het Nationaal Crisiscentrum. Indien de minister niet akkoord gaat met het voorstel, overlegt hij voorafgaand met de burgemeester en de minister van binnenlands bestuur. 
  6. De burgemeester brengt de betrokken onderwijsinstellingen op de hoogte, die de nodige maatregelen treffen.
  7. De lokale crisiscel monitort de situatie en roept indien nodig, zoals in geval van een significante afwijking van de eerdere data, de vergadering opnieuw samen om te bekijken of de verstrengde maatregelen behouden dan gewijzigd kunnen worden. Bij verandering van kleurencode wordt bovenstaande beslissingsprocedure hernomen.  

  De lijst met de gemeenten waar verhoogde waakzaamheid nodig is en/of extra maatregelen overwogen moeten worden, is aan de gouverneurs bezorgd. 

  Bijlage: de uitgewerkte procedure, de lijst van contactpersonen en het invulsjabloon:

  Bijlage procedure wijziging pandemieniveau onderwijs.docx