chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Programma 'ICT-contracten 2022': onderzoek naar toekomstige ICT-noden

  vrijdag, 15 maart 2019

  Ter voorbereiding van de toekomstige ICT-raamovereenkomsten die vanaf 2021/2022 de dan aflopende ICT-contracten dienen te vervangen, peilt Het Facilitair Bedrijf via een brede online bevraging naar de verwachtingen van klanten of potentiële klanten. De bevraging moet helpen zicht te krijgen op de, vanuit het oogpunt van de klanten, gewenste krachtlijnen, dienstenpakketten (service portfolio op hoog niveau) die men wilt afnemen en de gewenste meerwaarde. Tevens zal gepeild worden naar de belangrijkste karakteristieken van die dienstenpakketten en de verwachte afnamevolumes.

  Online bevraging van 25 maart tot 12 april: neemt u ook deel?

  De bevraging gebeurt online (via Profacts) en zal lopen van 25 maart 2019 t.e.m. 12 april en duurt voor nieuwe klanten maximum 15 minuten en voor de huidige klanten maximum 30 minuten, afhankelijk van het aantal delen dat u invult. Indien u het invullen moet onderbreken, kan u op een later tijdstip verdergaan met behoud van de eerdere antwoorden. 

  De url voor de bevraging zal vanaf 25 maart 2019 beschikbaar zijn en gecommuniceerd worden.

  Wie vult de vragenlijst best in?

  De persoon die de enquête invult heeft best een goed zicht op de ICT-behoeften van zijn organisatie. Deze persoon kan ook afstemmen met collega’s en één geconsolideerd antwoord invullen voor de volledige organisatie. De enquête kan ook ingevuld worden door meerdere personen waarbij men aangeeft voor welke dienstenpakketten men wenst te antwoorden. 

  Als u het na het invullen van deze bevraging nodig acht dat nog een collega de vragenlijst invult, kan u zijn/haar contactgegevens aan het einde nog opgeven. Hij of zij ontvangt dan ook een mail met een persoonlijke link.

  Andere entiteiten die geïnteresseerd zijn in de afname van ICT-diensten zullen een algemene link kunnen gebruiken om de enquête in te vullen.  Gezien hun beperktere kennis over het huidige aanbod, wordt de vragenlijst daarom ingekort.