chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Programma 'ICT-contracten 2022' opgestart

  dinsdag, 5 februari 2019

  Vermits de actuele ICT-raamovereenkomsten aflopen in de periode 2021–2022, heeft Het Facilitair Bedrijf het programma 'ICT-contracten 2022' opgestart dat moeten voorzien in een vernieuwd en nieuw aanbod ICT diensten. 

  Consultaties en marktverkenning

  In de eerste helft van 2019 worden alle belanghebbenden (beleid, (potentiële) klanten en potentiële dienstverleners) betrokken om te komen tot een concrete visie op de aan te bieden dienstenpakketten (Service Portfolio) en op de wijze waarop deze dienstenpakketten via raamovereenkomsten in de markt kunnen gezet worden. 

  Als eerste stap (februari – maart) starten een aantal interviews met zowel beleidsverantwoordelijken als klanten. De bevindingen uit deze interviews leveren input voor de ruimere bevraging van alle klanten en geïnteresseerde potentiële klanten in de periode maart – april. 

  Bedrijfsverandermanager per entiteit

  Aan alle klanten en geïnteresseerde potentiële klanten wordt gevraagd om een contactpersoon aan te duiden die voor de betrokken entiteit de rol van bedrijfsverandermanager kan vervullen. Zij worden zowel betrokken bij de verdere voorbereiding (o.a. om de verwachte dienstenpakketten en de bijbehorende baten te identificeren vanuit het oogpunt van de entiteit) als bij de latere transitie om de nieuwe diensten ook effectief in gebruik te nemen binnen de entiteit. De namen kunnen doorgegeven worden via uw klantenbeheerder van Het Facilitair Bedrijf of via info-ict@vlaanderen.be. 

  Alle informatie gecentraliseerd op overheid.vlaanderen.be en SharePoint site

  Alle publieke informatie met betrekking tot dit Programma wordt gepubliceerd op https://overheid.vlaanderen.be/programma-ict-contract-2022. Daarnaast zal in een later stadium een afgeschermde SharePoint-site voor de bedrijfsverandermanagers opgezet worden.