chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raad van State vernietigt BVR substitutie

  donderdag, 28 januari 2021

  Op 6 januari 2021 vernietigde de Raad van State (arrest nr. 249.405) het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2019  tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën. De Raad van State argumenteert in zijn arrest dat in dit besluit ook de verwerking van persoonsgegevens geregeld wordt waardoor er advies gevraagd had moeten worden aan de Vlaamse Toezichtcommissie.

  Dit uitvoeringsbesluit gaf uitvoering aan artikel II.25 van het bestuursdecreet van 7 december 2018. Om dit artikel opnieuw uitvoerbaar te maken worden volgende stappen gezet:

  • Advies inwinnen van de Vlaamse Toezichtcommissie over het hernomen uitvoeringsbesluit;
  • Het ontwerpbesluit ter principiële goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering;
  • Advies inwinnen bij de Raad van State;
  • Het ontwerpbesluit ter definitieve goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering.

  Concreet ontbreekt er op dit ogenblik dus een uitvoeringsbesluit voor artikel II.25 van het Bestuursdecreet, waardoor substitutie op dit ogenblik juridisch onmogelijk is. Als de bovenvermelde stappen doorlopen zijn en het nieuwe uitvoeringsbesluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zal substitutie opnieuw juridisch mogelijk zijn.

  Voor verdere vragen kan u contact opnemen met: informatiemanagement@vlaanderen.be