chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Renovatie van een duizendtonner

  vrijdag, 8 februari 2019
  Lies Missine en haar collega's bij de Vandammesluis. Lies Missine en haar collega's bij de Vandammesluis.

  De Vandammesluis is de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Ze wordt druk gebruikt en was na 30 jaar aan een grondige renovatie toe: een waar huzarenstukje als het op planning en techniek aankomt.

  Projectingenieur Lies Missinne werkt voor de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Sinds 2011 leidt ze de renovatie van de Vandammesluis in Zeebrugge in goede banen.

  Lies waakt over de kwaliteit van de technische uitvoering en het budget, maar ook over een uiterst strikte planning zodat de economie in de achterhaven niet in gevaar komt.

   

  Baken in het landschap

  Lies Missinne: 'De renovatie verloopt in verschillende fases. Nu, na 7 jaar, zitten we in de 3de fase en pakken we sluisdeur nummer 4 aan, de derde deur die we renoveren. Die is in maart tijdens een spectaculaire liftingsoperatie opgetild en aan land gezet.'

  'De 2000 ton zware deur staat momenteel in de achterhaven aan land: een baken in het landschap met zijn 66 meter lang, 25 meter hoog en 11 meter breed. We spuiten de oesters en het slib eraf en voeren staalwerken uit. De deur krijgt 4 bijkomende doorstroomopeningen om het versassen sneller te laten gaan.'

  'Ze wordt volledig herschilderd en we zetten er moderne technieken op. Nu de deurkamer in de sluis droog staat, vervangen we daar de rails en de geleidingsrails. Eind mei 2019 zetten we de deur terug. We schatten in dat de renovatie van de sluis in 2023 rond zal zijn.'

   

  Grote economische belangen

  Lies Missine en haar collega's bij de Vandammesluis.

  Lies: 'Verschillende afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunen ons in dit hele proces. Afdeling Geotechniek volgt de droogzetting van de deurkamer op en interpreteert de monitoring als er wat beweegt in de ondergrond of in de structuur van de sluis.'

  'De Afdeling Expertise Beton en Staal biedt grote hulp bij onder andere materiaalkeuringen, nazicht van lasdossiers en staalplannen. Voor het elektrische gedeelte en de mechanica is de afdeling Elektromechanica en Telematica van het Agentschap Wegen en Verkeer belangrijk.'

  'Naast het technische luik, besteden we veel zorg aan goede contacten met het havenbedrijf en alle stakeholders. De bedrijven in de achterhaven volgen het project op de voet. Voor hen staat er veel op het spel.'

   

  Werken onder tijdsdruk

  De sluis is voor de haven van levensbelang. Elke stremming van de scheepvaart betekent een zware dobber.

  Lies: 'De scheepvaart door de sluis wordt van dinsdag tot zaterdag stilgelegd van 7 tot 12 uur en op zondag tot 14 uur. Alleen dan kunnen we in de deurkamer werken. Onze planning is strikt en de tijdsdruk groot, want de economische belangen zijn enorm.'

  "Wat dit voor mij betekent? Dat ik geen week tijd heb om na te denken over een oplossing voor een probleem. En dat het voor iedereen elke dag alle hens aan dek is. Mijn 3 collega-toezichters moeten bijvoorbeeld 1 weekend op 3 werken.'

   

  Nachtelijk alarm

  Of het met zo’n project mogelijk is om werk en privé in balans te houden? Lies lacht. 'Misschien is dat wel de grootste uitdaging. Op alle mogelijke momenten van de dag en de nacht kan ik een alarm per sms krijgen. Als het waterpeil een bepaalde waarde overschrijdt bijvoorbeeld. Of als er topografische punten wisselingen tonen.'

  'Dan klap ik mijn laptop open, zoek de oorzaak, overleg met de aannemer of met collega’s. Je laat dan alles vallen waar je op dat moment mee bezig bent. Ook ’s nachts of tussen het eten maken en dictee opvragen bij mijn kinderen door.'

   

  Tekst: Machteld Ryckaert