chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Secretaris-generaal Karine Moykens: ‘Meer dan 85% van de woonzorgcentra is quasi virusvrij’

  vrijdag, 29 mei 2020

  Sinds april zit secretaris-generaal Karine Moykens van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  de taskforce voor die de Vlaamse woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen door de coronacrisis moet loodsen. Na een zestal weken blijkt de toestand in de woonzorgcentra onder controle. ‘Door te leren uit de woonzorgcentra werden grote uitbraken in andere sectoren vermeden’, zegt Karine Moykens.

  We bellen Karine Moykens op haar verjaardag. Op haar bureau prijkt een boeket dat ze van de minister kreeg, maar verder heeft ze geen tijd om te vieren. Afgelopen maanden waren hectisch en vandaag is dat niet anders. Maar het werk werpt vruchten af en daar is de secretaris-generaal trots op. “In de woonzorgcentra hebben we de curve toch relatief snel kunnen afvlakken door in te zetten op testing, beschermingsmateriaal en handhygiëne. En door te leren uit de woonzorgcentra werden grote uitbraken in andere zorgsectoren vermeden.”

  Menswaardig en veilig

  Op dit moment is de toestand in de Vlaamse woonzorgcentra onder controle. “Meer dan 85% van de woonzorgcentra is quasi virusvrij, over heel Vlaanderen is slechts nog 2% van het personeel en 4% van de bewoners besmet. Omdat de situatie nu oké is, kunnen bewoners van woonzorgvoorzieningen sinds kort – weliswaar beperkt – bezoek ontvangen. Personen met een handicap en kinderen uit de jeugdzorg die in voorzieningen verblijven, mogen hun gezin ook thuis weer bezoeken. Een belangrijke stap voor het mentaal welzijn en welbevinden van heel wat kwetsbare mensen en hun familie”, meent Karine Moykens.

  Over heel Vlaanderen is nog 2% van het personeel en 4% van de bewoners besmet
  Karine Moykens, secretaris-generaal en voorzitter taskforce zorg

  De taskforce is natuurlijk gebonden aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, die pas op 8 juni een volgende stap voorziet in het afbouwplan van de coronamaatregelen. “Als op 8 juni verder wordt versoepeld en de huidige bezoekregeling in de zorgvoorzieningen positief wordt geëvalueerd, zullen we wellicht stappen kunnen zetten om de bezoekersregelingen te evalueren en ook bewoners van zorgvoorzieningen vanaf dan misschien meer bezoek te laten ontvangen”, klinkt het. “Maar we moeten stap voor stap gaan; menswaardig én veilig.”

  Intussen werd ook het mobiele en ambulante aanbod terug opgestart en arbeidsmatige activiteiten – vrijwillige bezigheid voor mensen met een MMPPS-problematiek (medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen, red.) – zijn opnieuw mogelijk. Er kwamen ook richtlijnen voor meer huisbezoeken in de thuiszorg en alle voorzieningen zijn terug operationeel. “Momenteel loopt de doorstart. Er worden voorbereidingen getroffen om snel te kunnen schakelen als er terug problemen zouden ontstaan en er wordt ook bekeken hoe we voorzieningen, personeel en bewoners en hun familie kunnen ondersteunen op psychosociaal vlak.”

  Contact tracing en inspectie

  “De komende weken bekijken we ook de impact van de contact tracing die werd opgezet om potentieel besmette personen op te sporen. Die contact tracing wordt ondersteund op interfederaal niveau, en elke gemeenschap is bevoegd voor de bestaffing van het call center. Heel wat ambtenaren van de Vlaamse overheid – waaronder ook collega’s van het Departement WVG – draaien mee in de contact tracing en testen de scripts. Daarna staat een call center in voor de bemanning en praktisch loopt dat, maar we merken dat mensen die opgebeld worden terughoudend zijn en nog veel te karig zijn met informatie”, zegt Karine Moykens. “We moeten duidelijk maken dat ze geen sancties krijgen als blijkt dat ze de regels overtreden hebben. We willen levens redden en we zijn niet bevoegd om te sanctioneren. Op dat vlak zijn burgers momenteel nog te wantrouwig.”

  Burgers die opgebeld worden rond contact tracing zijn te karig met informatie
  Karine Moykens, secretaris-generaal en voorzitter taskforce zorg

  “En verder bekijken we op dit moment ook de rol van Zorginspectie. In post-coronatijd zullen de collega’s van Zorginspectie in eerste instantie het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nog blijven ondersteunen en aangezien het onze taak is om te allen tijde de kwaliteit van zorg te waarborgen, zal Zorginspectie mee herbronnen en bijkomend, naast de lopende methodieken, ook nieuwe focussen leggen in het toezicht op die kwaliteit van zorg. Handhygiëne was de laatste jaren al een belangrijk aandachtspunt bij inspecties. En omdat een goede handhygiëne duidelijk voorop staat in de preventie van zulke virussen, zal daar in de toekomst uiteraard nauwgezet op worden toegezien.”

  Dit interview vond plaats op 19 mei.
  Foto: © Belga