chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sectoraal akkoord 2017-2019 en bijhorende wijzigingen van het VPS goedgekeurd door Vlaamse Regering

  vrijdag, 24 mei 2019

  Op 24 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van sectoraal akkoord 2017–2019 goed en op 6 september 2019 het ontwerpbesluit voor de bijhorende aanpassingen van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) definitief goed. Het gaat om de verhoging van de toelage voor zaterdagprestaties en de verhoging van de eindejaarstoelage.

  Is de wijziging nu al van toepassing?

  aantal mannen die rond tafel zitten

  Ja, de wijzigingen opgenomen in het besluit van 6 september 2019 zijn al van toepassing:

  • De verhoogde eindejaarstoelage geldt voor het kalenderjaar 2019.
  • De verhoogde zaterdagtoelage is van toepassing vanaf 1 oktober 2019.   

  De andere bepalingen van het sectoraal akkoord 2017–2019 zijn ingevoerd na de ondertekening van het sectoraal akkoord door de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties op 24 juni 2019.

  De modaliteiten voor de tussenkomst in de opleidings- en loopbaancheques voor de personeelsleden van niveau D en rang C1 moeten nog besproken worden met de vakorganisaties.