chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stand van zaken raamcontract juridische ondersteuning

  vrijdag, 16 juli 2021

  De aankoopcentrale van Het Facilitair Bedrijf bereidt een nieuw raamcontract voor juridische ondersteuning voor. Om ook jullie verwachtingen voor dit contract te kennen, informeerde Het Facilitair Bedrijf in februari naar jullie input. Via dit bericht krijg je een update van de voorbereidingen van dit contract.

  De dienstverlening

  In deze raamovereenkomst voorziet Het Facilitair Bedrijf juridische dienstverlening van allerhande aard. Bijvoorbeeld schriftelijke of mondelinge advisering, bijwonen vergaderingen, screening van documenten, bijstaan bij geschillen… De dienstverlening kan betrekking hebben op allerhande onderwerpen en rechtstakken.
  De raamovereenkomst is in die zin onderverdeeld in elf percelen, waarbij elk perceel een aantal rechtstakken groepeert. Het elfde perceel aan de raamovereenkomst werd voorzien voor entiteiten die actief zijn in het buitenland en nood hebben aan juridische expertise over het lokaal recht van een land waar zij actief zijn, of daar in rechte dienen te worden vertegenwoordigd.
  Meer info over de percelen is terug te vinden in het bestek (bladzijde 24 e.v.). Voor elk perceel worden er meerdere opdrachtnemers geselecteerd.
  Dit zal verder toegelicht worden na de sluiting van de overeenkomst.

  De wijze van afname

  Het plaatsen van bestellingen zal mogelijk zijn via rechtstreekse toewijzing of via mini-competitie.

  • Bestelling via rechtstreekse toewijzing: wanneer er sprake is van hoogdringendheid, er een nauwe samenhang is met een eerder uitgevoerde opdracht of wanneer de bestelling geen bijzondere specialisatie vereist.
  • Bestelling via mini-competitie: indien een bijzondere specialisatie vereist wordt voor de uitvoering van de opdracht of wanneer de besteller een standing order wenst.

  Meer info over de wijze van afname en het begrip standing order is terug te vinden in het bestek.
  Ook deze aspecten zullen verder toegelicht worden na de sluiting van de overeenkomst.

  De planning

  Op 7 juli werd het bestek gepubliceerd op eNotification. De geïnteresseerde kantoren hebben tot 30 augustus de tijd om een offerte in te dienen voor één of meerdere percelen. In het najaar beoordeelt Het Facilitair Bedrijf de offertes en voeren ze de onderhandelingen met de inschrijvers. Ze verwachten begin volgend jaar de gemotiveerde gunningsbeslissing te kunnen opmaken en de goedkeuringsflow (Inspectie van Financiën, begrotingsakkoord, akkoord Vlaamse Regering) te doorlopen om vervolgens in de loop van het tweede kwartaal van 2022 te opdracht te kunnen sluiten.