chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Statistische gegevens overheidsopdrachten

  donderdag, 4 februari 2021

  In het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2021 worden aanbestedende overheden opgeroepen om ten laatste op 15 maart 2021 de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels (opgesplitst in werken, leveringen en diensten) die ze in 2018, 2019 en 2020 hebben gegund, mee te delen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (Dienst Overheidsopdrachten). 

  Deze verplichting is opgenomen in art. 165, § 2 van de Wet Overheidsopdrachten. De bedragen moeten worden doorgegeven via een elektronisch webformulier dat de FOD Kanselarij beschikbaar stelt op www.overheidsopdrachten.belgie.be . De gegevens worden verzameld per instelling (per KBO nummer). 

  Voor de gevraagde kwalitatieve gegevens, zal er centraal een antwoord geformuleerd worden. 

  Voor de gevraagde kwantitatieve gegevens, zullen we voor de entiteiten van de Vlaamse overheid die behoren tot het toepassingsgebied van het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid en dus vallen onder de verplichte registratie van overheidsopdrachten in eDelta, de informatie uit eDelta extraheren. Onderaan dit bericht vind je een overzicht van de entiteiten waarvan de gegevens uit eDelta gehaald kunnen worden. De entiteiten die nog geen overheidsopdrachten in eDelta geregistreerd hebben, maar wel behoren tot het toepassingsgebied van de verplichte registratie in eDelta roepen we hierbij nogmaals op de overheidsopdrachten te registreren.

  Voor het aanleveren van de kwantitatieve gegevens, zal gebruik gemaakt worden van de data beschikbaar op het volgende rapporteringsmoment, namelijk 15 februari. Graag tegen deze datum eDelta vervolledigen zodat de gegevens accuraat zijn tot en met het vierde kwartaal 2020.

  Entiteiten die niet behoren tot het toepassingsgebied van het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid en dus geen overheidsopdrachten registreren in eDelta, worden uitgenodigd deze kwantitatieve gegevens rechtsreeks in het webformulier op bovenvermelde webpagina in te geven. 

  Voor verdere vragen, aarzel niet contact op te nemen (bij voorkeur via e-mail).

    

  Overzicht entiteiten met overheidsopdrachten in eDelta:

   

  Beleidsdomein

  Entiteiten met overheidsopdrachten

  Beleidsdomein KBuZa

  Agentschap Binnenlands Bestuur

  Het Facilitair Bedrijf

  Agentschap Informatie Vlaanderen

  Agentschap voor Overheidspersoneel

  Audit Vlaanderen

  De Rand

  Departement KBuZa

  Muntpunt

  Beleidsdomein EWI

  Agentschap Innoveren en Ondernemen

  Plantentuin Meise

  Departement EWI

  FWO

  Beleidsdomein Omgeving

  Agentschap voor Natuur en Bos

  Departement Omgeving

  INBO

  Onroerend ergfoed

  OVAM

  Vlaams Energieagentschap

  VLM

  VMSW

  VMM

  Wonen Vlaanderen

  Beliedsdomein OV

  AHOVOKS

  Departement OV

  Beleidsdomein WSE

  Departement WSE

  Beleidsdomein LV

  ILVO

  Departement LV

  Beleidsdomein FB

  Departement FB

  VLABEL

  Beleidsdomein WVG

  Opgroeien

  Opgroeien regie

  Departement WVG

  OPZC Rekem

  Zorg en Gezondheid

  Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

  VUTG

  Beleidsdomein CJSM

  Departement CJM

  Sport Vlaanderen

  VRM

  Beleidsdomein MOW

  Departement MOW

  De Vlaamse Waterweg

  MDK

  Agentschap Wegen en Verkeer

  De Lijn

  Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

  Toerisme Vlaanderen

  Flanders Investment and Trade