chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Testers gezocht! Life cycle costing instrument voor binnenverlichting voor kantoren.

  maandag, 16 september 2019

  Het Departement Omgeving laat momenteel een life cycle costing instrument voor binnenverlichting voor kantoren uitwerken. Dit instrument moet overheden ondersteunen om bij hun overheidsopdrachten over binnenverlichting de verschillende levenscycluskosten voor binnenverlichting mee te nemen in de beoordeling. Het gaat zowel om voorzienbare uitgaven als de kosten van externaliteiten (bv. milieuschade).

  3 fases

  De ontwikkeling van het instrument verloopt in 3 stappen.

  • In een eerste fase werd vooral gefocust op de uitbouw van een goede berekening van de kosten voor de organisatie.
  • Momenteel bevindt het project zich in de 2e fase. Daarbij wordt het instrument verbeterd op basis van ervaringen en tips uit de 1e testfase.
   • Er wordt een berekening van de terugverdientijd mogelijk.
   • De kosten van externaliteiten worden aan het instrument toegevoegd.
   • Er wordt nagegaan hoe nieuwe, circulaire businessvormen (bv. Light as a Service) toegevoegd kunnen worden. 
  • In een derde fase wordt het finale instrument uitgewerkt.

  Kandidaten gezocht

  Vanaf eind september (exacte datum te bepalen) start een test van deze tweede stap. Daarvoor zijn we op zoek naar wie binnen zijn openbaar bestuur (het technische deel van) bestekken over binnenverlichting opstelt en/of beoordeelt. We schatten het uitvoeren van de test en het geven van je oordeel op 4 tot 7 uur. Het instrument wordt, met het oog op een internationale test, in deze fase in het Engels opgesteld maar reactie kan gewoon in het Nederlands.

  Interesse om bij te dragen aan een bruikbaar life cycle costing instrument voor binnenverlichting? Neem contact op met Els Verwimp (els.verwimp@vlaanderen.be), +32 (0)493 97 27 02. Dan bezorgen we je bij de start van de test de link naar het voorlopige instrument en een overzichtelijk evaluatieformulier met een aantal vragen en de mogelijkheid om algemene opmerkingen te geven. Je zal vanaf de start ongeveer een maand de tijd hebben om je bevindingen en adviezen te delen.