chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update: Vlaamse Hydrografische Atlas - mei2017

  vrijdag, 12 mei 2017

  De datasetgroep Vlaamse Hydrografische Atlas bestaat uit 2 datasets: de ‘Vlaamse Hydrografische Atlas – Waterlopen’ en de ‘Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones’.

  Bekijken 

  Je kan de gegevens van de Vlaamse Hydrografische Atlas bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en Milieu > Water en via de applicatie Waterlopen. 

  Web-services 

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij(https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms) en WMS Hydrografie (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/hydrografie/wms?request=getcapabilities&version=1.3.0&service=wms). 

  De gegevens zijn ook te bevragen met de WFS VHA-Zones(https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VHAZones/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities) en de WFS VHA-Waterlopen(https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VHAWaterlopen/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities). 

  Downloaden 

  Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Binnenwateren’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing (klik hier voor meer informatie). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.