Update: Vlaamse Hydrografische Atlas - mei2017

vrijdag, 12 mei 2017

De datasetgroep Vlaamse Hydrografische Atlas bestaat uit 2 datasets: de ‘Vlaamse Hydrografische Atlas – Waterlopen’ en de ‘Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones’.

Bekijken 

Je kan de gegevens van de Vlaamse Hydrografische Atlas bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en Milieu > Water en via de applicatie Waterlopen. 

Web-services 

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij(https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms) en WMS Hydrografie (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/hydrografie/wms?request=getcapabilities&version=1.3.0&service=wms). 

De gegevens zijn ook te bevragen met de WFS VHA-Zones(https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VHAZones/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities) en de WFS VHA-Waterlopen(https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VHAWaterlopen/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities). 

Downloaden 

Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Binnenwateren’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing (klik hier voor meer informatie). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.