chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels

  woensdag, 6 november 2019

  Vanaf 1 januari 2020 moeten de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen.

  Uitzonderingen hierop zijn vermeld in artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Zo is in een uitzondering voorzien voor de overheidsopdrachten die worden geplaatst met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

  Deze algemene verplichting geldt al sinds 18 oktober 2018 voor opdrachten waarvan de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor Europese bekendmaking.

  Voor de indiening en ontvangst van offertes zal verplicht gebruik moeten worden gemaakt van een elektronisch platform. De aanbesteders die nog niet zouden beschikken over een toegang tot een dergelijk platform, kunnen gebruik maken van het e-Tendering platform van de FOD BOSA (DG Federale Accountant en Procurement). Het platform vind je op https://my.publicprocurement.be

  De Vlaamse overheid kent reeds enkele jaren het gebruik van e-tendering. Bovendien zet de Vlaamse overheid erg in op digitalisering, o.a. met het programma Radicaal Digitaal. Daarom brengt deze verplichting voor de meeste entiteiten van de Vlaamse overheid weinig nieuws.

  Lees het volledige bericht op publicprocurement.be.