chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse omzendbrief rond gevolgen van prijsstijgingen en voorraadtekorten van isolatiematerialen bij overheidsopdrachten

  vrijdag, 22 september 2017

  Door overmacht en problemen bij de productie van methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) is er momenteel een schaarste aan de isolatiematerialen polyurethaan (pur) en polyisocyanuraat (pir). Die schaarste leidt tot druk op de leveringen met prijsstijgingen als gevolg. Daarnaast kunnen de opdrachtnemers van overheidsopdrachten in bepaalde gevallen niet langer voldoen aan hun verplichtingen binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijnen. 

  Normaal gezien worden prijsverhogingen ondervangen door de prijsherzieningsformule die in de opdrachtdocumenten is opgenomen. Bij sterke prijsschommelingen kan het evenwel voorkomen dat de prijsherzieningsformule de werkelijkheid niet langer correct weerspiegelt. 

  Als een opdrachtnemer ingevolge de tekorten en prijsstijgingen de opdracht niet kan uitvoeren binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijnen of een zeer belangrijk nadeel ondervindt, kan hij bij de aanbestedende overheid een verzoek indienen wegens onvoorzienbare omstandigheden. Dat is vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

  De omzendbrief KB2017/01 die Vlaams minister-president Geert Bourgeois vandaag heeft uitgevaardigd erkent de forse prijsstijgingen en de langere levertermijnen voor de isolatiematerialen (PUR) en (PIR) en verduidelijkt de voorwaarden, de ontvankelijkheid en de gegrondheid om een beroep te kunnen doen op een verlenging van de uitvoeringstermijn of een herziening van de overeenkomst. 

  Deze omzendbrief is van toepassing op overheidsopdrachten die de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest gunnen of subsidiëren.