chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse Regering keurt besluit voor vervanging van analoge bestuursdocumenten door digitale kopieën goed (substitutie)

  donderdag, 3 juni 2021

  Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 voorziet in een regeling die lokale besturen en de Vlaamse overheid toelaat om analoge bestuursdocumenten te vervangen door rechtsgeldige elektronische kopieën, de zogenaamde 'substitutie'. Om uitvoering te geven aan deze regeling, en na advies van zowel VTC als de Raad van State, keurde de Vlaamse Regering op 21 mei 2021 definitief het besluit goed dat de substitutie van analoge bestuursdocumenten regelt.  

  Concreet betekent dit dat het mogelijk is om analoge bestuursdocumenten, die voortvloeien uit Vlaamse bevoegdheden, te digitaliseren (bv. door ze in te scannen) zonder verlies van rechtsgeldigheid. Deze digitalisering dient wel te voldoen aan de in het besluit opgelegde voorwaarden.  

  Dit besluit treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Hierover zal nog uitgebreid gecommuniceerd worden zowel via onze nieuwsbrieven als via onze website, die zal bijgewerkt worden naar de nieuwe regelgeving.