chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Volgende stap in wijziging van het Vlaams personeelsstatuut

  vrijdag, 7 juni 2019

  De Vlaamse Regering zette op 7 juni een volgende stap richting een VPS-wijziging. Maatregelen over de fietsvergoeding voor een speed pedelec, opvangverlof bij de adoptie van een kind en pleegouderverlof zijn sinds 1 april in voege.

  Over welke wijzigingen gaat dit?

  Volgende maatregelen zijn op 7 juni voor de 2de keer principieel goedgekeurd:

  1. Mobiliteit

  hervorming van de regeling voor het aanvragen van een fietsvergoeding
  • vanaf 1 april 2019:
   • fietsvergoeding voor personeelsleden die gebruik maken van een speed pedelec voor hun woon-werkverkeer. Ook voor dienstverplaatsingen kun je voortaan de speed pedelec gebruiken.
  • vanaf 1 januari 2020:
   • aanvraagtermijn: tot uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop je fietsvergoeding betrekking heeft
   • hoe:
    • via een digitale tool voor de occasionele fietser (< 80%)
    • via een verklaring op eer voor de permanente fietsgebruiker (vanaf 80%)
   • combinatie abonnement openbaar vervoer met fietsvergoeding: enkel voor de occasionele fietsgebruiker met hetzelfde (deel)traject
  integratie van de omzendbrief voor buitenlandse dienstreizen

  Het VPS neemt de omzendbrief over en neemt vanaf de definitieve goedkeuring een duurzaamheidscriterium op voor buitenlandse dienstreizen. Je kunt namelijk niet meer kiezen voor een vliegreis als het over een kortere (< 500 km of < 6 uur over land) buitenlandse dienstverplaatsing gaat.

  forfaitaire vergoeding voor het thuis opladen van een volledig elektrisch of plug-in hybride dienstvoertuig

  Een forfaitaire vergoeding voor het thuis opladen van een volledig elektrisch of plug-in hybride dienstvoertuig wordt ook opgenomen in de aanpassingen.

  uitbreiding van voorwaarden voor de terugbetaling van een thuislaadpunt

  De voorwaarden voor de terugbetaling van installatie- en onderhoudskosten van een thuislaadpunt voor volledig elektrische en plug-in hybride dienstvoertuigen worden uitgebreid.

  stopzetting abonnement openbaar vervoer bij ononderbroken afwezigheid van 3 maanden

  De stopzetting van het abonnement voor openbaar vervoer bij ononderbroken afwezigheid van 3 maanden wordt ook opgenomen in de aanpassingen.

  2. Verloven en afwezigheden

  Er wordt een nieuwe dienstvrijstelling ingevoerd voor transgenderzorg.

  3. Proeftijd

  Het VPS zal het tijdsstip van het gesprek en de bezorging van het daaropvolgende evaluatieverslag op het einde van de proeftijd beter verduidelijken. 

  Is het ontwerpbesluit nu al van toepassing?

  Collega's die samen aan werktafel werken

  Nee, het ontwerpbesluit is nog niet van toepassing. De volgende stap in de procedure is het advies van de Raad van State. Een aantal maatregelen zijn op basis van de 1ste en de 2de principiële goedkeuring al in voege.

  Lees meer op de webpagina van de Vlaamse Regering over de 2de principiële goedkeuring van deze wijziging (beschikbaar vanaf dinsdag 11 juni om 14 uur).