chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wijziging regelgeving overheidsopdrachten

  donderdag, 19 april 2018

  Het Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (hierna: KB Multi) werd op 18 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  Dit KB Multi wijzigt een aantal bepalingen uit verschillende koninklijke besluiten en past een drempelbedrag uit de Wet Rechtsbescherming aan. Deze wijzigingen betreffen een aantal terminologische en inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen. Met uitzondering van enkele specifieke bepalingen treedt het KB Multi in werking op 28 april 2018.

  Hierbij vind je een toelichtende commentaar bij de wijzigingen . Het KB Multi is raadpleegbaar in het Belgisch Staatsblad.