chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wijziging Wet inzake overheidsopdrachten – bestuur en transparantie

  vrijdag, 17 februari 2023

  Op 16 februari 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur.

  Deze wet voert een aantal belangrijke wijzigingen door om meer transparantie te krijgen en op een meer gestructureerde wijze gegevens te verzamelen: 

  • Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen wordt vanaf 1 september 2023 verplicht voor alle overheidsopdrachten die worden geplaatst door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Dit betekent onder meer dat ook bij deze plaatsingsprocedure de offertes moeten worden ingediend via e-Tendering.
  • Voor opdrachten en raamovereenkomsten die niet Europees zijn bekendgemaakt moet vanaf 1 september 2023 een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht worden gepubliceerd, uiterlijk 30 dagen na de sluiting. 
  • Voor opdrachten die gebaseerd zijn op raamovereenkomsten moet vanaf 1 januari 2025 jaarlijks de totale waarde van deze opdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten, worden gecommuniceerd aan het federale aanspreekpunt, en dit ten laatste op 15 februari van elk jaar. 
  • Voor beslissingen tot niet-gunning of niet-sluiting moet vanaf 26 februari 2023 een (vereenvoudigde) aankondiging van gegunde opdracht worden gepubliceerd 
  • Voor opdrachten van beperkte waarde moet vanaf 1 januari 2025 jaarlijks de totale waarde van deze opdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten, worden gecommuniceerd aan het federale aanspreekpunt, en dit ten laatste op 15 februari van elk jaar. Opdrachten waarvan het gunningsbedrag lager is dan 3.000 euro zijn van deze verplichting vrijgesteld. 

  Door deze verhoogde transparantie zal de federale overheid (FOD BOSA) op een gestructureerde en actieve wijze gegevens ter beschikking kunnen stellen aan het maatschappelijk middenveld en de media. Deze gegevens zullen worden gebundeld per aanbestedende overheid en op neutrale wijze worden voorgesteld. De modaliteiten voor de bekendmaking van deze gegevens worden nog in een koninklijk besluit vastgesteld.