chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Witboek open en wendbare overheid

  vrijdag, 7 juli 2017

  De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2017 een volgende stap genomen richting een meer open en wendbare overheid, met enkele belangrijke engagementen die in een witboek zijn opgenomen.

  Dit witboek is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid participatief proces en bestaat uit vijf belangrijke pijlers en bijbehorende acties waarop de Vlaamse Regering zowel op korte, als op lange termijn wil inzetten:

  • dienstverlening draait om mensen;
  • meerwaarde creëren door participatie;
  • regelgeving als hefboom voor groei en innovatie;
  • onderbouwd beleid als verantwoording en kennisopbouw;
  • oplossingsgericht samenwerken als een netwerkorganisatie.

  De Vlaamse Regering engageert zich om die acties budget- en personeelsneutraal uit te voeren.

  De Vlaamse Regering wil dit witboek ook in overleg bekijken met de lokale en provinciale besturen, de andere gemeenschappen en gewesten, de federale overheid, de EU en, als dat nuttig en wenselijk is, met internationale instellingen zoals de OESO.

  De volgende stappen in het traject zijn:

  • opmaak implementatieplan: juli - november 2017;
   • voorstelling en goedkeuring implementatieplan door Voorzitterscollege: november 2017;
   • eerste principiële goedkeuring Vlaams bestuursdecreet: december 2017. 

  Lees meer over het witboek.