chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Enkele veelgestelde vragen over politieke neutraliteit

  De antwoorden op deze vragen zijn gebaseerd op de praktijkervaring van het team Communicatie van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Enkel de Controlecommissie op de Regeringsmededelingen is bevoegd om te beoordelen of een communicatie-initiatief (partij)politiek neutraal is. Tijdens een sperperiode voor verkiezingen zijn er extra regels.

  Mag een minister het voorwoord schrijven van een publicatie van de Vlaamse overheid of een gesubsidieerde organisatie, en het met zijn naam ondertekenen? 

  Dat mag als het voorwoord informatief relevant is. Een voorwoord van de minister is zeker relevant als het duidelijk gaat over het beleid van de Vlaamse overheid. Gaat de publicatie eerder over de dienstverlening van de overheid, dan is dat minder evident. Hou een eventuele foto bij het voorwoord altijd bescheiden. Tijdens een sperperiode voor verkiezingen mag een minister een publicatie die (mee) betaald wordt door de Vlaamse overheid, enkel tekenen met zijn titel (Vlaams minister van…).

  Mag een minster een voorwoord schrijven voor een boek, brochure, krantenkatern… van een organisatie zonder enige financiële band met de Vlaamse overheid? 

  Dat kan, maar als hij het voorwoord schrijft in zijn hoedanigheid van minister, is het voorwoord ook overheidscommunicatie. Zorg er zeker voor dat het voorwoord niet voor verwarring kan zorgen, dat het niet lijkt alsof de inhoud van bijvoorbeeld het hele boek of krantenkatern communicatie is van de Vlaamse overheid.

  Mogen in personeelsbladen, nieuwsbrieven, magazines van de Vlaamse overheid… namen genoemd worden van beleidsverantwoordelijken en interviews met ministers verschijnen? 

  Ja, als dat informatief relevant is. Die afweging moet gemaakt worden door de redactie van de nieuwsbrief of het magazine in kwestie.  De redactie neemt best een paar criteria daarvoor op in haar redactierichtlijnen, zodat ze steeds dezelfde lijn kan aanhouden. 

  Mag een gesubsidieerde organisatie communiceren met het opschrift: 'Met steun van X,  Vlaams minister van Y'? 

  Neen, gesubsidieerde organisaties maken die steun duidelijk door het logo 'Vlaamse overheid' te gebruiken, volgens de huisstijlregels. Het kan wel gebeuren dat een minister genoemd wordt in de communicatie van een gesubsidieerde organisatie, maar alleen als dat informatief relevant is.

  Schrijven we in een oproep om deel te nemen aan consultatie best 'minister x nodigt u uit' of 'de Vlaamse overheid nodigt u uit?' 

  Gebruik best 'de Vlaamse overheid'. De naam van de minister heeft hier immers geen bijzondere informatieve relevantie.

  Mag een minister geïnterviewd worden in een publireportage betaald door de Vlaamse overheid? 

  Ja, als dat informatief relevant is, dus als het gaat over het beleid van de Vlaamse overheid. Wees voorzichtig met foto's: laat niet de minister in de schijnwerpers zetten, maar laat het onderwerp van de publireportage in beeld brengen.