chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Actueel inkomen via SOLID

  Silhouet man voor datareeks

  Bedenker van het idee

  Naam en voornaam

  Dorien Bauwens, Bram De Clerck en Sarah Smits

  Entiteit

  Informatie Vlaanderen

  Teamleden

  Dorien Bauwens (Informatie Vlaanderen), Bram Declerck (Informatie Vlaanderen), Bart Maes (VUTG), Jurgen Poels (VUTG), Sarah Smits (Informatie Vlaanderen)

  Het idee

  Als organisatie zet Informatie Vlaanderen al enige tijd, in samenwerking met Universiteit Gent,  imec en professor Ruben Verborgh, haar schouders mee onder het Solid project. Dat moet burgers in staat stellen om meer controle uit te oefenen over hun gevoelige gegevens online. Centraal in het Solid project staat het gebruik van Linked Data om gegevens op te slaan, hierbij maakt men gebruik van gedeelde concepten en modellen om interoperabiliteit te bekomen tussen verschillende toepassingen. Het idee is: is het mogelijk om de actuele inkomensinformatie bij de burger zelf te centraliseren via Solid en het als overheid daar op een veilige en efficiënte manier te bevragen?

  Als oplossing voor

  Voor veel (sociale) dienstverleningen is het belangrijk dat er kan worden ingespeeld op de actuele inkomenssituatie van een potentieel rechthebbende. Het is belangrijk om de periode tussen het in aanmerking komen voor een recht en het effectief ontvangen van dat recht zo klein mogelijk te maken. Inkomens kunnen snel wijzigen, zeker bij de doelgroepen waarop sociale dienstverleningen zich richten. Denk hierbij aan werkloosheid, interimarbeid, ziekte,… Als een burger plots in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een leefloon, is het belangrijk dat die persoon (of dat gezin) dit leefloon onmiddellijk krijgt. Schulden worden immers snel opgebouwd, huur die niet langer kan worden betaald, ...

  Ook in de omgekeerde richting kan het zijn dat burgers niet langer recht hebben op een bepaalde dienstverlening, maar die toch nog steeds krijgen. Dit moet dan achteraf worden rechtgezet via terugvorderingen. Eveneens een proces dat we als overheid zoveel mogelijk moeten trachten te vermijden.

  De moeilijkheid met betrekking tot het actuele inkomen is dat de officiële inkomensgegevens, de belastingaangifte, betrekking hebben op het inkomen van 2 jaar geleden. Er zijn wel nog andere bronnen met inkomensgegevens die recenter zijn, maar ook die hebben hun beperkingen; geen maandgegevens, instabiele data, de actualiteit is enorm afhankelijk van het moment van bevraging, bronnen die slechts een heel beperkte groep van mensen omvatten, …

  Informatie Vlaanderen werkt samen met het Uitbetalingsagentschap voor het Groeipakket aan een project om het actuele inkomen te berekenen. In dit kader werden bestaande relevante bronnen geanalyseerd. Daarnaast zijn er gesprekken met lokale besturen, de federale overheid, sociale secretariaten, universiteiten en andere potentieel geïnteresseerden gevoerd. Vanuit heel wat verschillende entiteiten, over verschillende bestuursniveaus heen, is er een erg duidelijke behoefte naar dit actuele inkomen. En telkenmale komt de moeilijkheid aan bod om die data beschikbaar en GDPR-gewijs toegankelijk te krijgen.

  In dit project onderzoeken we het traditionele proces om de loonfiches via services in databanken te verzamelen en ze op die manier voor de overheid toegankelijk te maken. Daarnaast zien we echter een alternatieve piste die misschien meer mogelijkheden biedt. Werkgevers zijn verplicht om maandelijks loonfiches aan werknemers te bezorgen. Burgers hebben de informatie met betrekking tot hun inkomen, alleen kan de overheid er niet aan.

  Stand van zaken

  Update 11/01/2021

  Het doel van de PoC die het team wil opzetten is om uiteindelijk het volledige proces end-to-end te kunnen doorlopen voor één of enkele testgevallen.

  Concreet wordt bekeken of het Agentschap voor de Uitbetaling van het Groeipakket (VUTG) actuele loongegevens van één of enkele specifieke burgers kan opvragen via een Solid datakluis. Aan de hand van deze gegevens kan VUTG dan via haar gebruikelijke procedure bepalen of de burger recht heeft op de uitbetaling van het Groeipakket.

  Hierbij zou AgO, het loonsecretariaat van de Vlaamse overheid, een selectie van een aantal loonbrieven aanleveren in een datakluis. Daarna dient VUTG met de nodige machtigingen deze gegevens op te kunnen halen uit de datakluis en hiermee haar proces verder te doorlopen.

  Om dit op te zetten zal er voornamelijk nood zijn aan integratie van bestaande systemen en kan er ook verder gebouwd worden op zaken die in een vroegere PoC reeds getest zijn door Digita, een Vlaamse start-up gespecialiseerd in de Solid-technologie.

  In een eerste fase in het opzetten van de PoC worden gesprekken opgezet met verschillende potentiële partners om de nodige integraties te verwezenlijken. Daarnaast zal er ook gesproken worden met stakeholders bij een mogelijke toekomstige uitrol van het idee. Hierbij wordt in de eerste plaats gekeken naar sociale secretariaten die, als leverancier van up tot date loongegevens, een cruciale rol zullen spelen in de toekomst van het idee.

  Doel van de PoC is om de resultaten van  het doorlopen van het volledige proces te kunnen presenteren alsook de lessen die daaruit getrokken zijn.