chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deontologie voor archiefbeheerders

  De archivaris, archiefverantwoordelijke, documentbeheerder en ieder ander die met overheidsinformatie bezig is, geeft het archiefbeheer gestalte. In al deze facetten spelen ethiek en deontologie een belangrijke rol.

  Ze dragen bij tot de uitbouw van een betrouwbare archieforganisatie, waarin de overige medewerkers en burgers vertrouwen kunnen hebben. Ze vormen tevens de basis voor het verder ontwikkelen van standaarden en praktijken. Het is een toetssteen voor het eigen functioneren.

  Dit onderdeel plaatst de deontologische code in een ruimere maatschappelijke context en verwijst naar andere regelgeving en codes die het handelen van de archiefbeheerder vormgeven.

  Dit onderdeel is een uitwerking van artikel 7, §1, 5° van het Archiefdecreet. Dit artikel stelt dat de uitvoerders van het archiefbeheer aan een deontologische code onderworpen zijn.

  De memorie van toelichting bij het decreet geeft meer duiding: “De ICA (International Council on Archives) biedt een deontologische code aan, die als basis zou moeten dienen voor de deontologische code voor de uitvoerders van het archiefbeheer.”

  Aangezien de lokale besturen verplicht zijn een deontologische code te hebben, is het aan te raden om beide te integreren.

  Dit luik is een uitwerking van artikel 7, §1, 5° van het Archiefdecreet.