Openbaarheid van bestuur

Burgers hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Dat heeft de Vlaamse Regering bepaald in het decreet over de openbaarheid van bestuur. Als een burger dat vraagt, bent u verplicht om hem:

  • inzage te geven in een bestuursdocument (gratis)
  • uitleg te geven over een bestuursdocument (gratis)
  • een afschrift te geven van een bestuursdocument (eventueel tegen betaling van een redelijke prijs).

Deze rubriek is bestemd voor overheden die een aanvraag voor openbaarheid moeten behandelen. Burgers die een bestuursdocument willen opvragen, kunnen terecht bij de handleiding voor burgers om bestuursdocumenten op te vragen.